એન્ડ્રુ કાર્નેગી (Q484265)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
American businessman and philanthropistઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
એન્ડ્રુ કાર્નેગી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Andrew Carnegie
  American businessman and philanthropist
  • 卡内基安德鲁
  • Endriu Karnegi
  • A. Carnegie

  વિધાનો

  Andrew Carnegie (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  Carnegieઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૫ નવેમ્બર 1835Gregorian
  ૧૧ ઓગસ્ટ 1919Gregorian
  bronchopneumoniaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sleepy Hollow Cemeteryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Thomas M. Carnegieઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  business magnateઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  merchantઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  American Philosophical Societyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NNDBઅંગ્રેજી
  Library Hall of Fameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bessemer Gold Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  atheismઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Andrew Carnegie signature.svg
  ૫૮૫ × ૧૧૫; ૪૪ KB
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Carnegie, Andrew
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBNL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NLA (Australia) IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  People Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  ૩૯
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  ૨૯
  ૦ સંદર્ભ
  gravsted.dk IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Carnegie Hall agent IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Runeberg author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MSBI person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American National Biography IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Grace's Guide IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BHL creator IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Carnegie, Andrew, 1835-1919
  ૧ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Wales IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો