એલેકઝાન્ડર ફાર્બસ (Q4719313)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રેમી અને બ્રિટિશ વહીવટકર્તા
 • એલેકઝાન્ડર કિન્લોક ફાર્બસ
 • ફાર્બસ સાહેબ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
એલેકઝાન્ડર ફાર્બસ
ગુજરાતી સાહિત્યના પ્રેમી અને બ્રિટિશ વહીવટકર્તા
 • એલેકઝાન્ડર કિન્લોક ફાર્બસ
 • ફાર્બસ સાહેબ
અંગ્રેજી
Alexander Kinloch Forbes
scholar of the Gujarati language and a colonial administrator in British India

  વિધાનો

  Alexander Kinloch Forbes.jpg
  ૪૦૫ × ૪૮૦; ૩૬ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  based on heuristicઅંગ્રેજી
  personal nameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  જુલાઇ 1821Gregorian
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૩૧ ઓગસ્ટ 1865Gregorian
  ૧ સંદર્ભ
  The Peerage person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Alexander Kinloch Forbes
  judgeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  vtls000397309
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  The Peerage person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Persons of Indian Studies IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો