અબેલ તાસ્માન (Q42188)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ડચ સફરી, શોધક અને વેપારી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અબેલ તાસ્માન
ડચ સફરી, શોધક અને વેપારી
  અંગ્રેજી
  Abel Tasman
  Dutch seafarer, explorer and merchant
  • Abel Janszoon Tasman

  વિધાનો

  Abelઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Tasmanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૦ ઓક્ટોબર 1659Gregorian
  Dutchઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  explorerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Abel Tasman
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Allgemeine Deutsche Biographieઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Tasman, Abel Janszon (ADB)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  different fromઅંગ્રેજી
  Tasmanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Biografisch Portaal numberઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Dictionary of New Zealand Biographyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ECARTICO person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Te Papa person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  BHL creator IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Tasman, Abel Janszoon, 1603--165
  ૧ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBNL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો