नेफेरतिति (Q40930)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
Egyptian queen and Great Royal Wife (chief consort) of Akhenaten, an Egyptian Pharaohअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
नेफेरतिति
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Nefertiti
  Egyptian queen and Great Royal Wife (chief consort) of Akhenaten, an Egyptian Pharaoh
  • Nefertiti

  आचार्यदेशीयानि

  १ उल्लेखः
  mononymous personअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  चित्रहिन्दी
  Nofretete Neues Museum.jpg
  १,२८२ × १,८७७;३५६ KB
  १ उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  Dictionary of African Biographyअंग्रेज़ी
  नागरिकताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  Great Royal Wifeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  1330 BCE
  sourcing circumstancesअंग्रेज़ी
  circaअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  place of deathअंग्रेज़ी
  Amarnaअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  पिताहिन्दी
  Ayअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  सहोदरहिन्दी
  Mutnedjmetअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जीवन साथीहिन्दी
  अखेनातेनहिन्दी
  संतानहिन्दी
  Meritatenअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Meketatenअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Ankhesenamunअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Neferneferuaten Tasheritअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Neferneferureअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Setepenreअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  familyअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  व्यवसायहिन्दी
  queen regnantअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीनहिन्दी
  फैरोहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Nefertiti

  Identifiers

  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  CERL IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  क्वोराहिन्दी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q40930&oldid=804004310" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः