અશોક કુમાર (Q3899724)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian actorઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અશોક કુમાર
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Ashok Kumar
  Indian actor
  • Kumudlal Kunjilal Ganguly
  • Ashok Kumar Ganguly
  • Dada Muni
  • Dadamoni
  • Kumudlal Ganguly

  વિધાનો

  Indian film actor Ashok Kumar (2).jpg
  ૩૦૦ × ૪૦૦; ૬૮ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  অশোক কুমার (બાંગ્લા)
  ૧ સંદર્ભ
  Ashokઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gangulyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  heart failureઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Kunjalal Gangulyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gouri Deviઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Anoop Kumarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Kishore Kumarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Preeti Gangulyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bharti Jaffreyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Joy Mukherjeeઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  nephewઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Deb Mukherjeeઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  nephewઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Shomu Mukherjeeઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  nephewઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Anuradha Patelઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  granddaughterઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Deven Vermaઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  son-in-lawઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  work period (start)અંગ્રેજી
  1936
  ૧ સંદર્ભ
  work period (end)અંગ્રેજી
  1997
  ૦ સંદર્ભ
  voiceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  different fromઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ