લચિત બોરફૂકન (Q3631757)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
commander and Borphukan in the Ahom kingdomઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
લચિત બોરફૂકન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Lachit Borphukan
  commander and Borphukan in the Ahom kingdom

   વિધાનો

    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો