મૃણાલિની સારાભાઇ (Q3595821)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યાંગના અને પ્રશિક્ષક
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મૃણાલિની સારાભાઇ
ભારતીય શાસ્ત્રીય નૃત્યાંગના અને પ્રશિક્ષક
  અંગ્રેજી
  Mrinalini Sarabhai
  Indian classical dancer, choreographer and instructor

   વિધાનો

   Mrinalini Sarabhai.jpg
   ૧૭૧ × ૪૩૨; ૪૫ KB
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૧૧ મે 1918Gregorian
   ૧ સંદર્ભ
   Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Mrinalini Sarabhai
   ૨૧ જાન્યુઆરી 2016
   ૨ સંદર્ભો
   respiratory failureઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   choreographerઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Malayaliઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Mrinalini Sarabhai
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Google Doodleઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
   NKCR AUT IDઅંગ્રેજી