સત્યનારાયણ ગંગારામ પિત્રોડા (Q3519761)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian businessmanઅંગ્રેજી
 • સામ પિત્રોડા
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સત્યનારાયણ ગંગારામ પિત્રોડા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
 • સામ પિત્રોડા
અંગ્રેજી
Sam Pitroda
Indian businessman
 • sam
 • pitroda

વિધાનો

Sam Headshot.jpg
૮૫૪ × ૧,૨૮૦; ૬૧૮ KB
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Samઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
computer scientistઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Sam Pitroda
૦ સંદર્ભ

Identifiers

 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો