જાદવજી કેશવજી મોદી (Q33283808)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય રાજકારણી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જાદવજી કેશવજી મોદી
ભારતીય રાજકારણી
  અંગ્રેજી
  Jadavaji Keshavji Modi
  Indian Politiatian

   વિધાનો

   ૦ સંદર્ભ
   Jadavajibhai modi.svg
   ૫૯૫ × ૭૪૪; ૬૩ KB
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Modiઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૨૪ ઓગસ્ટ 1904Gregorian
   ૦ સંદર્ભ
   ૨૫ નવેમ્બર 1994
   ૦ સંદર્ભ
   illnessઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ministerઅંગ્રેજી
   ફેબ્રુઆરી 1952
   ઓક્ટોબર 1956
   ૦ સંદર્ભ
   memberઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   directorઅંગ્રેજી
   ofઅંગ્રેજી
   State Bank of Indiaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો