હોમિ ભાભા (Q325611)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
1909-1966, Indian nuclear physicistઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
હોમિ ભાભા
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Homi Jehangir Bhabha
  1909-1966, Indian nuclear physicist
  • Homi Bhabha

  વિધાનો

  Homi Jehangir Bhabha.jpg
  ૨૮૮ × ૪૦૦; ૧૫ KB
  ૧ સંદર્ભ
  Homi Jehangir Bhabha (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Indian National Science Academyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  doctoral advisorઅંગ્રેજી
  Paul Diracઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Homi Jehangir Bhabha
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  Mathematics Genealogy Project IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  NLA (Australia) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Art UK artist IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Homi J. Bhabha
  number of worksઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Homi J. Bhabha, 1909–1966 (અંગ્રેજી)
  ૩૦ જાન્યુઆરી 2017
  Academic Tree IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  People Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BanQ author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો