મહાત્મા જ્યોતિરાવ ફુલે (Q314394)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય સમાજસુધારક, દાર્શનિક
  • જ્યોતિબા ફુલે
  • મહાત્મા ફુલે
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મહાત્મા જ્યોતિરાવ ફુલે
ભારતીય સમાજસુધારક, દાર્શનિક
  • જ્યોતિબા ફુલે
  • મહાત્મા ફુલે
અંગ્રેજી
Jyotirao Phule
Indian social reformer (1827-1890)
  • Jyotiba Phule
  • Mahatma Jyotirao Phule
  • jotiba govindrao phule

વિધાનો

Mphule.jpg
૨૫૦ × ૩૫૪; ૨૨ KB
૦ સંદર્ભ
महात्मा फुले (મરાઠી)
૦ સંદર્ભ
noble titleઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
Jyotirao Phule
૦ સંદર્ભ

Identifiers

BnF IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૧ સંદર્ભ
Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
CERL IDઅંગ્રેજી
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
RERO IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ