સંત તારણ (Q30587882)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સંત તારણ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Taran Svami
  કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી

   વિધાનો

   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   canonization statusઅંગ્રેજી
   saintઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો