જયશંકર સુંદરી (Q2757515)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ગુજરાતી રંગભૂમિના કલાકાર અને દિગ્દર્શક
 • જયશંકર ભૂધરદાસ ભોજક
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જયશંકર સુંદરી
ગુજરાતી રંગભૂમિના કલાકાર અને દિગ્દર્શક
 • જયશંકર ભૂધરદાસ ભોજક
અંગ્રેજી
Jaishankar Bhojak
Gujarati theatre actor and director from India
 • Jaishankar Sundari

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
Mama Warerkar-CG Kolhatkar-Jaishankar Sundari-1957.jpg
૮૨૨ × ૬૧૧; ૨૪૮ KB
Jaishankar 'Sundari' (right) in conversation with [[Bhargavram Vitthal Warerkar|Mama Warerkar]] (left) and [[Chintaman Ganesh Kolhatkar|C. G. Kolhatkar]] (centre) at the presentation of [[Sangeet Natak Akademi]] Awards in New Delhi on 31 March 1957 (અંગ્રેજી)
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૩૦ જાન્યુઆરી 1889Gregorian
૦ સંદર્ભ
૨૨ જાન્યુઆરી 1975
૦ સંદર્ભ
Jaishankar Sundari
૦ સંદર્ભ

Identifiers

૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો