કે.કા.શાસ્ત્રી (Q2728683)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
keshavram kashiram bambhaniya(keka shashtri)
 • કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
કે.કા.શાસ્ત્રી
keshavram kashiram bambhaniya(keka shashtri)
 • કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી
અંગ્રેજી
Keshavram Kashiram Shastri
founding leader of the Vishwa Hindu Parishad and writer
 • K K Shastri

વિધાનો

Keshavram Kashiram Shastri.jpg
૫૯૯ × ૭૫૧; ૮૮ KB
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
centenarianઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
K K Shatri autograph.png
૬૭૨ × ૧૪૫; ૧૦૬ KB
૦ સંદર્ભ
Keshavram Kashiram Shastri
૦ સંદર્ભ

Identifiers

SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
Open Library IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
FAST IDઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
 
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો