ડી. ડી. કૌશામ્બી (Q2722635)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian mathematicianઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ડી. ડી. કૌશામ્બી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Damodar Dharmananda Kosambi
  Indian mathematician

   વિધાનો

   Kosambi-dd.jpg
   ૬૧૨ × ૮૧૬; ૧૫૧ KB
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Dharmananda Damodar Kosambiઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Meera Kosambiઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   numismatistઅંગ્રેજી
   ofઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   different fromઅંગ્રેજી
   Dharmananda Damodar Kosambiઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Open Library IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   zbMATH author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   CONOR IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
   UK National Archives IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NKCR AUT IDઅંગ્રેજી