બિરસા મુંડા (Q2721975)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સૈનાની, આદિવાસી જનનાયક
 • ધરતી આંબા
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
બિરસા મુંડા
ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સૈનાની, આદિવાસી જનનાયક
 • ધરતી આંબા
અંગ્રેજી
Birsa Munda
Indian tribal freedom fighter, religious leader and God

  વિધાનો

  choleraઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Birsa Munda
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો