નથુરામ શર્મા (Q25622179)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય યોગી
 • પંડિત નથુરામ શર્મા
 • પંડિત શર્મા
 • પંડિત નથુરામ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
નથુરામ શર્મા
ભારતીય યોગી
 • પંડિત નથુરામ શર્મા
 • પંડિત શર્મા
 • પંડિત નથુરામ
અંગ્રેજી
Nathuram Sharma
Indian Yogi from Gujarat state

  વિધાનો

   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો