લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી (Q244689)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
The second Prime Minister of the Republic of India and a leader of the Indian National Congress partyઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Lal Bahadur Shastri
  The second Prime Minister of the Republic of India and a leader of the Indian National Congress party

   વિધાનો

   Lal Bahadur Shastri 1966 stamp of India.jpg
   ૭૦૦ × ૯૩૮; ૬૮૮ KB
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   लालबहादुर शास्त्री (હિન્દી)
   ૧ સંદર્ભ
   Lalઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૨ ઓક્ટોબર 1904Gregorian
   ૭ સંદર્ભો
   named asઅંગ્રેજી
   Lal Bahadur Shastri
   SNACઅંગ્રેજી
   SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Lal Bahadur Shastri
   Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Lal Bahadur Shastri
   named asઅંગ્રેજી
   Lal Bahadur Shastri
   ૧૧ જાન્યુઆરી 1966
   ૭ સંદર્ભો
   section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
   Шастри Лал Бахадур
   ૨૮ સપ્ટેમ્બર 2015
   named asઅંગ્રેજી
   Lal Bahadur Shastri
   SNACઅંગ્રેજી
   SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Lal Bahadur Shastri
   Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
   named asઅંગ્રેજી
   Lal Bahadur Shastri
   named asઅંગ્રેજી
   Lal Bahadur Shastri
   Suman Shastriઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Sunil Shastriઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Ashok Shastriઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   described by sourceઅંગ્રેજી
   section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
   Шастри Лал Бахадур
   ૦ સંદર્ભ
   permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   Munzinger IBAઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Open Library IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Quoraઅંગ્રેજી
   Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   PM20 folder IDઅંગ્રેજી
   number of worksઅંગ્રેજી
   અજાણી કિંમત
   number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   NE.se IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   US National Archives Identifierઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   GTAA IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો