ઇવાંકા ટ્રંપ (Q239411)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
American businesswoman, socialite, fashion model, and daughter of Donald Trumpઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ઇવાંકા ટ્રંપ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Ivanka Trump
  American businesswoman, socialite, fashion model, and daughter of Donald Trump
  • Ivanka Marie Yael Trump
  • Ivanka Yael Trump
  • Ivanka Marie Trump
  • Ivana Marie Trump
  • Ivana Marie "Ivanka" Trump

  વિધાનો

  Ivanka Trump official photo.png
  ૩૮૬ × ૪૯૦; ૨૭૦ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Ivanka Trump (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Ivana Marie Trump (અંગ્રેજી)
  Trumpઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Tiffany Trumpઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  paternal half-sisterઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Eric Trumpઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Donald Trump Jr.અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Barron Trumpઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  paternal half-brotherઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Arabella Rose Kushnerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Joseph Frederick Kushnerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theodore James Kushnerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  familyઅંગ્રેજી
  Trump familyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American Englishઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American Englishઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Frenchઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  name in kanaઅંગ્રેજી
  イヴァンカ・トランプ
  Choate Rosemary Hallઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Wharton Schoolઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Chapin Schoolઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Georgetown Universityઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  University of Pennsylvaniaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Bachelor of Scienceઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  greenઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  hair colorઅંગ્રેજી
  blondઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  massઅંગ્રેજી
  ૧૮૦ centimetre
  ૦ સંદર્ભ
  different fromઅંગ્રેજી
  Ivana Trumpઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  number of subscribersઅંગ્રેજી
  ૫૬,૨૯,૦૧૫
  ૨ સંદર્ભો
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Instagram usernameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  C-SPAN person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  YouTube channel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NYT topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BBC Things IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PolitiFact Personality IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dagens Nyheter topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LARB author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cinemagia actor IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Boobpedia articleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો