બર્નાર્ડો આલ્બર્ટો હોસી (Q237160)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Argentine physicianઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
બર્નાર્ડો આલ્બર્ટો હોસી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Bernardo Houssay
  Argentine physician
  • bernard
  • Bernardo Alberto Houssay
  • Bernard Houssay

  વિધાનો

  Bernado Houssay.JPG
  ૧૯૯ × ૩૦૫; ૮ KB
  ૧ સંદર્ભ
  Bernardoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bernardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૦ એપ્રિલ 1887Gregorian
  ૧૦ સંદર્ભો
  CTHS person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  named asઅંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Bernardo Houssay
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  named asઅંગ્રેજી
  Bernardo HOUSSAY
  Whonamedit? doctor IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  ૨૧ સપ્ટેમ્બર 1971
  ૯ સંદર્ભો
  CTHS person IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  named asઅંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Bernardo Houssay
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  named asઅંગ્રેજી
  Bernardo HOUSSAY
  Whonamedit? doctor IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Bernardo Alberto Houssay
  La Chacarita Cemeteryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  pharmacistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  entomologistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Buenos Airesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Royal Swedish Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Academia Argentina de Letrasઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Académie Nationale de Médecineઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  together withઅંગ્રેજી
  Carl Ferdinand Coriઅંગ્રેજી
  Gerty Coriઅંગ્રેજી
  prize moneyઅંગ્રેજી
  ૭૩,૦૫૭ Swedish krona
  ૦ સંદર્ભ
  James Cook Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Banting Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Foreign Member of the Royal Societyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  nominated forઅંગ્રેજી
  doctoral studentઅંગ્રેજી
  Luis Federico Leloirઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Luis Federico Leloirઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  exact matchઅંગ્રેજી

  Identifiers

  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CTHS person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel prize IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academic Tree IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dictionary Grierson IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNA authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Whonamedit? doctor IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIU Santé person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Find A Grave memorial IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Entomologists of the World IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ARMB member IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Store norske leksikon IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો