ડોનાલ્ડ ટ્રંપ (Q22686)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
45th and current president of the United Statesઅંગ્રેજી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ડોનાલ્ડ ટ્રંપ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Donald Trump
  45th and current president of the United States
  • Donald John Trump
  • Donald J. Trump
  • Trump
  • The Donald
  • POTUS 45
  • Donald J Trump
  • President Donald Trump
  • President Trump
  • President Donald J. Trump
  • President Donald John Trump
  • DJT

  વિધાનો

  Trump Text Logo.svg
  ૫૧૨ × ૮૭; ૭ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Donald Trump official portrait (cropped).jpg
  ૧,૫૨૦ × ૨,૦૯૬; ૯૪૩ KB
  ૬ ઓક્ટોબર 2017
  Donald Trumps officielle præsidentfotografi (ડેનિશ)
  ૦ સંદર્ભ
  Donald Trump (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Donald John Trump (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  Certificate of Birth Registration (અંગ્રેજી)
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૨ મે 2016
  Johnઅંગ્રેજી
  series ordinalઅંગ્રેજી
  2
  ૦ સંદર્ભ
  John Barron
  ૦ સંદર્ભ
  John Miller
  ૦ સંદર્ભ
  The Donald
  ૧ સંદર્ભ
  David Dennison
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૪ જૂન 1946
  ૫ સંદર્ભો
  The Jamaica Hospital Certificate of Birth (અંગ્રેજી)
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૯ એપ્રિલ 2011
  Certificate of Birth Registration (અંગ્રેજી)
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૨ મે 2016
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Donald Trump
  named asઅંગ્રેજી
  Donald J. Trump
  Jamaica Hospitalઅંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  The Jamaica Hospital Certificate of Birth (અંગ્રેજી)
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૯ એપ્રિલ 2011
  Certificate of Birth Registration (અંગ્રેજી)
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૨ મે 2016
  Fred Trumpઅંગ્રેજી
  ૨ સંદર્ભો
  The Jamaica Hospital Certificate of Birth (અંગ્રેજી)
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૯ એપ્રિલ 2011
  Certificate of Birth Registration (અંગ્રેજી)
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૨ મે 2016
  Mary Anne MacLeodઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Certificate of Birth Registration (અંગ્રેજી)
  archive dateઅંગ્રેજી
  ૧૨ મે 2016
  Maryanne Trump Barryઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fred Trump Jr.અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Robert Trumpઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Elizabeth Trump Grauઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ivana Trumpઅંગ્રેજી
  ૭ એપ્રિલ 1977
  ૨૨ માર્ચ 1992
  ૧ સંદર્ભ
  quoteઅંગ્રેજી
  Ivana married Donald Trump on April 7, 1977. (અંગ્રેજી)
  Melania Trumpઅંગ્રેજી
  ૨૨ જાન્યુઆરી 2005
  place of marriageઅંગ્રેજી
  Mar-a-Lagoઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  quoteઅંગ્રેજી
  on Jan. 22, 2005, it was a different story. Trump married model Melania Knauss (અંગ્રેજી)
  Marla Maplesઅંગ્રેજી
  ૮ જૂન 1999
  ૧૯ ડિસેમ્બર 1993
  ૦ સંદર્ભ
  Frederick Trumpઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  paternal grandfatherઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  John G. Trumpઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  uncleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Elizabeth Trumpઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  paternal grandmotherઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Jared Kushnerઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  son-in-lawઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  familyઅંગ્રેજી
  Trump familyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  business magnateઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  property developerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  game show hostઅંગ્રેજી
  ofઅંગ્રેજી
  The Apprenticeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  real estateઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  governmentઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  television productionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  politicsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  chairpersonઅંગ્રેજી
  ofઅંગ્રેજી
  The Trump Organizationઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  nicknameઅંગ્રેજી
  The Donald (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  The World's Billionairesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  inauguration of Donald Trumpઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  spoken text audioઅંગ્રેજી
  Hy-Դոնալդ Թրամփ (Donald Trump).ogg
  ૫ min ૧૮ s; ૧૩.૭૨ MB
  Eastern Armenianઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  star on Hollywood Walk of Fameઅંગ્રેજી
  ૧૬ જાન્યુઆરી 2007
  conferred byઅંગ્રેજી
  Jewish National Fundઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Doublespeak Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gaming Hall of Fameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Order of Abdulaziz al Saudઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Presidential Order of Lightઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  nominated forઅંગ્રેજી
  for workઅંગ્રેજી
  The Apprenticeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  The Apprenticeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  for workઅંગ્રેજી
  Ghosts Can't Do Itઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  quantityઅંગ્રેજી
  reason for deprecationઅંગ્રેજી
  forgeryઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Trump’s Nomination for the Nobel Peace Prize Was Apparently Forged. Twice. (અંગ્રેજી)
  author name stringઅંગ્રેજી
  Henrik Pryser Libell
  ૨૮ ફેબ્રુઆરી 2019
  Fordham Universityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Kew-Forest Schoolઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  University of Pennsylvaniaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Trump Towerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mar-a-Lagoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  White Houseઅંગ્રેજી
  ૨૦ જાન્યુઆરી 2017
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Republican Partyઅંગ્રેજી
  ઓક્ટોબર 1999
  Republican Partyઅંગ્રેજી
  સપ્ટેમ્બર 2009
  ડિસેમ્બર 2011
  Republican Partyઅંગ્રેજી
  એપ્રિલ 2012
  Independence Party of Americaઅંગ્રેજી
  ઓક્ટોબર 1999
  ઓગસ્ટ 2001
  Democratic Partyઅંગ્રેજી
  સપ્ટેમ્બર 2009
  independent politicianઅંગ્રેજી
  ડિસેમ્બર 2011
  એપ્રિલ 2012
  White Americanઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  German Americansઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Presbyterianismઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  The Guardianઅંગ્રેજી
  ૨૧ ફેબ્રુઆરી 2016
  Trump's own Christian denomination defies him on immigration policy (અંગ્રેજી)
  blood typeઅંગ્રેજી
  Aઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  handednessઅંગ્રેજી
  right-handednessઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  commander-in-chiefઅંગ્રેજી
  ૨૦ જાન્યુઆરી 2017
  ૦ સંદર્ભ
  list of worksઅંગ્રેજી
  Bibliography of Donald Trumpઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Donald Trump filmographyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Crippled Americaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  The Apprenticeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  owner ofઅંગ્રેજી
  Trump World Towerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mar-a-Lagoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Trump National Golf Clubઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bonwit Teller Buildingઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Trump National Golf Clubઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Kingdom 5KRઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  pronunciation audioઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  IPA transcriptionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  commemorative plaque imageઅંગ્રેજી
  Donald Trump star Hollywood Walk of Fame.JPG
  ૨,૮૪૩ × ૨,૨૮૨; ૨.૪૪ MB
  depictsઅંગ્રેજી
  star on Hollywood Walk of Fameઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  net worthઅંગ્રેજી
  ૪,૫૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ United States dollar
  એપ્રિલ 2016
  ૩,૧૦,૦૦,૦૦,૦૦૦ United States dollar
  Donald Trump
  ૦ સંદર્ભ
  topic's main Wikimedia portalઅંગ્રેજી
  Portal:Donald Trumpઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  topic's main templateઅંગ્રેજી
  Template:Donald Trump seriesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Template:Donald Trumpઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Stack Exchange tagઅંગ્રેજી
  different fromઅંગ્રેજી
  Donald Trumpઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  catchphraseઅંગ્રેજી
  You're fired! (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ULAN IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  genealogics.org person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  US Federal Election Commission IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧૮ માર્ચ 2009
  number of subscribersઅંગ્રેજી
  ૫,૧૬,૮૨,૩૭૩
  has qualityઅંગ્રેજી
  verified accountઅંગ્રેજી
  Instagram usernameઅંગ્રેજી
  PolitiFact Personality IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ballotpedia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  C-SPAN person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Rodovid IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LNB IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NSK IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Discogs artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  RSL ID (person)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Internet Broadway Database person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Guardian topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NYT topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BiblioNet author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Omni topic IDઅંગ્રેજી
  Parlement & Politiek IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNC IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Vote Smart IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Internet Archive IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dagens Nyheter topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BBC Things IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  subredditઅંગ્રેજી
  number of subscribersઅંગ્રેજી
  ૬,૦૫,૩૨૫
  ૧ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WeRelate person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Familypedia person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WWE.com superstar IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Last.fm IDઅંગ્રેજી