સેવકરામ રાજારામ દેસાઈ (Q22073968)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભાવનગર રાજ્ય સાથે સંકળાયેલા રાજનિતિજ્ઞ
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સેવકરામ રાજારામ દેસાઈ
ભાવનગર રાજ્ય સાથે સંકળાયેલા રાજનિતિજ્ઞ
  અંગ્રેજી
  Sevakram Rajaram Desai
  Administrator at Bhavnagar Princly state

   વિધાનો

    
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો