टॉम हॉलेंड (Q2023710)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
British actor and dancerअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
टॉम हॉलेंड
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Tom Holland
  British actor and dancer
  • Thomas Stanley "Tom" Holland
  • Thomas Stanley Holland Frost

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Tom Holland by Gage Skidmore.jpg
  २,०४८ × ३,०२४;२.४१ MB
  १ उल्लेखः
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  based on heuristicअंग्रेज़ी
  Thomasअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  1
  ० उल्लेखः
  Stanleyअंग्रेज़ी
  series ordinalअंग्रेज़ी
  2
  ० उल्लेखः
  Hollandअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  १ जून 1996
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Tom Holland
  ९ अक्तूबर 2017
  पिताहिन्दी
  Dominic Hollandअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  inferred fromअंग्रेज़ी
  Dominic Hollandअंग्रेज़ी
  व्यवसायहिन्दी
  voice actorअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  2012
  १ उल्लेखः
  London Film Critics' Circleअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2013
  १ उल्लेखः
  Empire Awardsअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2013
  १ उल्लेखः
  Young Artist Awardअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  2012
  १ उल्लेखः
  point in timeअंग्रेज़ी
  2017
  १ उल्लेखः
  Wimbledon Collegeअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  work period (start)अंग्रेज़ी
  2008
  १ उल्लेखः
  character roleअंग्रेज़ी
  Peter Parker / Spider-Manअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  The Impossibleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  character roleअंग्रेज़ी
  Peter Parker / Spider-Manअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  character roleअंग्रेज़ी
  Peter Parker / Spider-Manअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  How I Live Nowअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  heightअंग्रेज़ी
  १.७० मान
  ० उल्लेखः
  Tom Holland (actor)
  १ उल्लेखः

  Identifiers

  २ उल्लेखाः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  number of subscribersअंग्रेज़ी
  १६,३६,०९३
  २ उल्लेखाः
  AlloCiné person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Instagram usernameअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AllMovie artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  DNF person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kinopoisk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SFDb person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PORT person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  KINENOTE person IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  general catalog of BnFअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १३ नवम्बर 2017
  TMDb person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Media Database person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q2023710&oldid=805686891" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः