દિલિપ ધોળકિયા (Q20087829)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભારતીય સંગીત ગાયક અને સંપાદક
 • ડી. દિલિપ
 • દિલિપ રોય
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
દિલિપ ધોળકિયા
ભારતીય સંગીત ગાયક અને સંપાદક
 • ડી. દિલિપ
 • દિલિપ રોય
અંગ્રેજી
Dilip Dholakia
Indian music composer and singer
 • D. Dilip
 • Dilip Roy

વિધાનો

૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૧૫ ઓક્ટોબર 1921Gregorian
૦ સંદર્ભ
૨ જાન્યુઆરી 2011
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
૦ સંદર્ભ
voiceઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
place name signઅંગ્રેજી
Dilip Dholakia Road.jpg
૪,૧૨૮ × ૩,૦૯૬; ૪.૩૫ MB
૦ સંદર્ભ

Identifiers

 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો