रिक्कर्डो गियाकोनी (Q186481)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
astrophysicistअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
रिक्कर्डो गियाकोनी
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Riccardo Giacconi
  astrophysicist

   आचार्यदेशीयानि

   चित्रहिन्दी
   RiccardoGiacconi.jpg
   १,३१५ × १,६५५;५०८ KB
   १ उल्लेखः
   लिंगहिन्दी
   पुरुषहिन्दी
   २ उल्लेखाः
   Riccardo Giacconi (इतालवी)
   ० उल्लेखः
   Riccardoअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   जन्म तिथिहिन्दी
   ६ अक्तूबर 1931
   ४ उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   SNACअंग्रेज़ी
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Riccardo Giacconi
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Riccardo Giacconi
   ९ अक्तूबर 2017
   देशहिन्दी
   Kingdom of Italyअंग्रेज़ी
   २ उल्लेखाः
   ९ दिसम्बर 2018
   ० उल्लेखः
   place of deathअंग्रेज़ी
   सैन डिएगोहिन्दी
   ० उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   BnF IDअंग्रेज़ी
   १० अक्तूबर 2015
   व्यवसायहिन्दी
   १ उल्लेखः
   university teacherअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   पद पर आसीनहिन्दी
   ESO’s Director Generalअंग्रेज़ी
   1999
   पूर्वगामीहिन्दी
   Harry van der Laanअंग्रेज़ी
   पूरोगामीहिन्दी
   Catherine Cesarskyअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   का सदस्यहिन्दी
   Lincean Academyअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   National Academy of Sciencesअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   American Academy of Arts and Sciencesअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   American Philosophical Societyअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   NNDBअंग्रेज़ी
   American Astronomical Societyअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   NNDBअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   NNDBअंग्रेज़ी
   American Physical Societyअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   NNDBअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Elliott Cresson Medalअंग्रेज़ी
   1980
   ० उल्लेखः
   Helen B. Warner Prize for Astronomyअंग्रेज़ी
   1966
   ० उल्लेखः
   Henry Norris Russell Lectureshipअंग्रेज़ी
   1981
   ० उल्लेखः
   1982
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   Karl Schwarzschild Medalअंग्रेज़ी
   2004
   ० उल्लेखः
   Wolf Prize in Physicsअंग्रेज़ी
   1987
   ० उल्लेखः
   Bruce Medalअंग्रेज़ी
   1981
   ० उल्लेखः
   Dannie Heineman Prize for Astrophysicsअंग्रेज़ी
   1981
   ० उल्लेखः
   Fulbright Scholarshipअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Marcel Grossmann Awardअंग्रेज़ी
   2000
   ० उल्लेखः
   Richtmyer Memorial Awardअंग्रेज़ी
   1975
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   University of Milanअंग्रेज़ी
   निवासहिन्दी
   ० उल्लेखः
   Riccardo Giacconi
   ० उल्लेखः
   Erdős numberअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   exact matchअंग्रेज़ी

   Identifiers

   ISNI (ISO 27729)हिन्दी
   १ उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   २८ अक्तूबर 2013
   BnF IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   आयात कियाहिन्दी
   Bibliothèque nationale de Franceअंग्रेज़ी
   Munzinger IBAअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NNDB people IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SBN author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   FAST IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Nobel prize IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Academic Tree IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SELIBR IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   INSPIRE-HEP author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   कहा गयाहिन्दी
   BNF authoritiesअंग्रेज़ी
   २६ अगस्त 2015
   zbMATH author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Libris-URIअंग्रेज़ी
   DBLP IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   CONOR IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
    
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        सम्पाद्यताम्
         सम्पाद्यताम्
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q186481&oldid=814101830" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः