રાણી લક્ષ્મીબાઈ (Q181878)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
રાની લક્ષ્મીબાય
 • ઝાંસીની રાણી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
રાણી લક્ષ્મીબાઈ
રાની લક્ષ્મીબાય
 • ઝાંસીની રાણી
અંગ્રેજી
Rani Lakshmibai
queen of the Maratha-ruled Jhansi State
 • the Rani of Jhansi
 • Manikarnika

વિધાનો

Rani of jhansi.jpg
૨૮૭ × ૪૨૨; ૨૧ KB
૦ સંદર્ભ
लक्ष्मी बाई (હિન્દી)
૧ સંદર્ભ
लक्ष्मी बाई (મરાઠી)
૧ સંદર્ભ
Raniઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
noble titleઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
૧૯ નવેમ્બર 1828Gregorian
૦ સંદર્ભ
Gwalior Stateઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
killed in actionઅંગ્રેજી
૧ સંદર્ભ
familyઅંગ્રેજી
Jhansi Stateઅંગ્રેજી
૦ સંદર્ભ
૨૧ નવેમ્બર 1853Gregorian
૧૮ જૂન 1858Gregorian
૦ સંદર્ભ
described by sourceઅંગ્રેજી
Armenian Soviet Encyclopediaઅંગ્રેજી
volumeઅંગ્રેજી
4
page(s)અંગ્રેજી
476
૧ સંદર્ભ

Identifiers

 
ફેરફાર કરો
ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો