रेमन्ड डेविस जुनियर (Q175519)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
American scientistअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
रेमन्ड डेविस जुनियर
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Raymond Davis Jr.
  American scientist

   आचार्यदेशीयानि

   चित्रहिन्दी
   Raymond Davis, Jr 2001.jpg
   ६२४ × ७६२;११२ KB
   १ उल्लेखः
   लिंगहिन्दी
   पुरुषहिन्दी
   २ उल्लेखाः
   Raymondअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   Davisअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   जन्म तिथिहिन्दी
   १४ अक्तूबर 1914Gregorian
   ४ उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   SNACअंग्रेज़ी
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Raymond Davis, Jr.
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Find A Graveअंग्रेज़ी
   Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Raymond Davis
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Raymond Davis, Jr.
   ९ अक्तूबर 2017
   ३१ मई 2006
   ४ उल्लेखाः
   कहा गयाहिन्दी
   SNACअंग्रेज़ी
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Raymond Davis, Jr.
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Find A Graveअंग्रेज़ी
   Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Raymond Davis
   ९ अक्तूबर 2017
   कहा गयाहिन्दी
   Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
   named asअंग्रेज़ी
   Raymond Davis, Jr.
   ९ अक्तूबर 2017
   place of deathअंग्रेज़ी
   manner of deathअंग्रेज़ी
   natural causesअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   संतानहिन्दी
   Andrew M. Davisअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   inferred fromअंग्रेज़ी
   Andrew M. Davisअंग्रेज़ी
   व्यवसायहिन्दी
   university teacherअंग्रेज़ी
   १ उल्लेखः
   का सदस्यहिन्दी
   National Academy of Sciencesअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   American Academy of Arts and Sciencesअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Benjamin Franklin Medalअंग्रेज़ी
   point in timeअंग्रेज़ी
   2003
   ० उल्लेखः
   point in timeअंग्रेज़ी
   2001
   ० उल्लेखः
   Wolf Prize in Physicsअंग्रेज़ी
   point in timeअंग्रेज़ी
   2000
   ० उल्लेखः
   Tom W. Bonner Prize in Nuclear Physicsअंग्रेज़ी
   point in timeअंग्रेज़ी
   1988
   ० उल्लेखः
   Beatrice M. Tinsley Prizeअंग्रेज़ी
   point in timeअंग्रेज़ी
   1994
   ० उल्लेखः
   Panofsky Prizeअंग्रेज़ी
   point in timeअंग्रेज़ी
   1992
   Comstock Prize in Physicsअंग्रेज़ी
   point in timeअंग्रेज़ी
   1978
   Enrico Fermi Awardअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ० उल्लेखः
   medical conditionअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Raymond Davis, Jr.
   १ उल्लेखः
   Erdős numberअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   exact matchअंग्रेज़ी

   Identifiers

   १ उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   २८ अक्तूबर 2013
   NNDB people IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   FAST IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   १ उल्लेखः
   Nobel prize IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Academic Tree IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   NE.se IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   SELIBR IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   All-Russian Mathematical Portal IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   ISNI (ISO 27729)हिन्दी
   ० उल्लेखः
   zbMATH author IDअंग्रेज़ी
   ० उल्लेखः
   Libris-URIअंग्रेज़ी
    
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
        सम्पाद्यताम्
         सम्पाद्यताम्
         "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q175519&oldid=766092637" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः