ભાવસિંહજી ગોહિલ (દ્વિતીય) (Q16043642)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ભાવનગર રજવાડાના મહારાજા
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ભાવસિંહજી ગોહિલ (દ્વિતીય)
ભાવનગર રજવાડાના મહારાજા
  અંગ્રેજી
  Bhavsinhji Gohil (II)
  Ruler of Bhavnagar princely state

   વિધાનો

    
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો
          ફેરફાર કરો