અસ્મા જહાંગીર (Q1522527)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Pakistani human rights activist and lawyerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અસ્મા જહાંગીર
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Asma Jahangir
  Pakistani human rights activist and lawyer
  • Asma Jilani Jahangir
  • Asma Jilani

  વિધાનો

  Asma Jahangir (33308430296).jpg
  ૧,૨૨૮ × ૧,૩૯૭; ૧.૧૩ MB
  ૦ સંદર્ભ
  Asma Jilani (અંગ્રેજી)
  ૦ સંદર્ભ
  Asmaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  human rights activistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ નવેમ્બર 2016
  ૧૧ ફેબ્રુઆરી 2018
  Ahmed Shaheedઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૨૭ ઓક્ટોબર 2010
  ૩૧ ઓક્ટોબર 2012
  ૦ સંદર્ભ
  Geuzenpenningઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Four Freedoms Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  North–South Prizeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Hilal-i-Imtiazઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Right Livelihood Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  URLઅંગ્રેજી
  Nishan-e-Imtiazઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of the Punjabઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Asma Jahangir
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers