અમૃતા શેરગિલ (Q150312)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Hungarian Indian artistઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અમૃતા શેરગિલ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Amrita Sher-Gil
  Hungarian Indian artist
  • Amrita Sher Gill
  • Amrita Shergil
  • Amrita Sher Gil
  • Amr̥ta Śeragila

  વિધાનો

  Amrita Sher-Gil 2.jpg
  ૧,૬૯૨ × ૧,૭૮૮; ૮૮૮ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿਲ (પંજાબી)
  ૧ સંદર્ભ
  امریتا شیرگل (Western Punjabi)
  ૧ સંદર્ભ
  ૩૦ જાન્યુઆરી 1913Gregorian
  ૪ સંદર્ભો
  RKDartists IDઅંગ્રેજી
  Amrita Sher-Gil (અંગ્રેજી)
  Benezit IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Amrita Sher-Gil
  SNACઅંગ્રેજી
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  named asઅંગ્રેજી
  Amrita Sher-Gil
  ૧ સંદર્ભ
  Académie de la Grande Chaumièreઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Three Girlsઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  on focus list of Wikimedia projectઅંગ્રેજી
  Art+Feminismઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RKDartists IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ULAN IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CLARA-IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Benezit IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Athenaeum person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Artnet artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Christie's creator IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NSZL IDઅંગ્રેજી
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  LNB IDઅંગ્રેજી
  Delarge IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Invaluable.com person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  WikiArt IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MutualArt artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  AWARE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Enciclopedia delle donne IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો