સુબ્રમણ્યન ચંદ્રશેખર (Q148109)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian-American astrophysicistઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
સુબ્રમણ્યન ચંદ્રશેખર
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Subrahmanyan Chandrasekhar
  Indian-American astrophysicist
  • Subramanyan Chandrasekhar
  • Subrahmanya Chandrasekhar
  • Chandrasekhar Subrahmanyan

  વિધાનો

  Subrahmanyan Chandrasekhar.gif
  ૧૪૦ × ૧૯૮; ૧૧ KB
  ૦ સંદર્ભ
  சுப்பிரமணியன் சந்திரசேகர (તમિલ)
  ૧ સંદર્ભ
  ૧૯ ઓક્ટોબર 1910Gregorian
  astrophysicsઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  University of Chicagoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Royal Swedish Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Indian National Science Academyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American Astronomical Societyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NNDBઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Copley Medalઅંગ્રેજી
  award rationaleઅંગ્રેજી
  In recognition of his distinguished work on theoretical physics, including stellar structure, theory of radiation, hydrodynamic stability and relativity. (અંગ્રેજી)
  Royal Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize in Physicsઅંગ્રેજી
  together withઅંગ્રેજી
  William Alfred Fowlerઅંગ્રેજી
  prize moneyઅંગ્રેજી
  ૭,૫૦,૦૦૦ Swedish krona
  Henry Draper Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Bruce Medalઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Tomalla Foundationઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Rumford Prizeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Alexander von Humboldt Fellowઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Gordon J. Laing Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Marcel Grossmann Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Humboldt Prizeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Trinity Collegeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Madrasઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Presidency Collegeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  doctoral studentઅંગ્રેજી
  Donald Edward Osterbrockઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Bimla Butiઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Donat Wentzelઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  atheismઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Subrahmanyan Chandrasekhar signature.png
  ૮૨૩ × ૧૯૩; ૩ KB
  ૦ સંદર્ભ
  Manhattan Projectઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  pronunciation audioઅંગ્રેજી
  ChandrasekharPronunciation.ogg
  ૨.૦ s; ૩૭ KB
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Armenian Soviet Encyclopediaઅંગ્રેજી
  volumeઅંગ્રેજી
  8
  page(s)અંગ્રેજી
  668
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Erdős numberઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  exact matchઅંગ્રેજી

  Identifiers

  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mathematics Genealogy Project IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  MacTutor id (biographies)અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  zbMATH author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel prize IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academic Tree IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LNB IDઅંગ્રેજી
  INSPIRE-HEP author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  American National Biography IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Online Books Page author IDઅંગ્રેજી
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  TWAS Fellow IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Physics History Network IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો