જુગતરામ દવે (Q14761329)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
સામાજીક કાર્યકર, ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, ગુજરાતી લેખક
 • જુગતરામ ચીમનલાલ દવે
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જુગતરામ દવે
સામાજીક કાર્યકર, ભારતીય સ્વાતંત્ર્ય સેનાની, ગુજરાતી લેખક
 • જુગતરામ ચીમનલાલ દવે
અંગ્રેજી
Jugatram Dave
Social activist, Indian freedom fighter

  વિધાનો

  Identifiers

  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો