મહાશ્વેતા દેવી (Q144391)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian activist and writerઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
મહાશ્વેતા દેવી
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Mahasweta Devi
  Indian activist and writer

   વિધાનો

   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   মহাশ্বেতা দেবী (બાંગ્લા)
   ૧ સંદર્ભ
   ૧૪ જાન્યુઆરી 1926Gregorian
   ૨૮ જુલાઇ 2016
   ૧ સંદર્ભ
   Manish Ghatakઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   Ritwik Ghatakઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Bijon Bhattacharyaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Nabarun Bhattacharyaઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Ritwik Ghatakઅંગ્રેજી
   type of kinshipઅંગ્રેજી
   uncleઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   human rights activistઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   ૧ સંદર્ભ
   short story writerઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   work period (start)અંગ્રેજી
   1956
   ૧ સંદર્ભ
   Mahasweta Devi
   ૦ સંદર્ભ

   Identifiers

   ૧ સંદર્ભ
   ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
   ૦ સંદર્ભ
   Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Open Library IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   FAST IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ૦ સંદર્ભ
   NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SELIBR IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   BIBSYS IDઅંગ્રેજી
   Google Doodleઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Babelio author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   ISFDB author IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   Quora topic IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ
   SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
   ૧ સંદર્ભ
   BnF IDઅંગ્રેજી
   BHCL IDઅંગ્રેજી
   ૦ સંદર્ભ