અમર્ત્ય સેન (Q132489)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian economistઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
અમર્ત્ય સેન
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Amartya Sen
  Indian economist
  • Amartya Kumar Sen

  વિધાનો

  অমর্ত্য সেন (બાંગ્લા)
  ૧ સંદર્ભ
  Amartyaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Senઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૩ નવેમ્બર 1933
  Bahadiaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  Antara Dev Senઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nandana Senઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Renata Colorniઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  sibling-in-lawઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Eugenio Colorniઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  parent-in-lawઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Ursula Hirschmannઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  parent-in-lawઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  development economicsઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  presidentઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Lincean Academyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  American Philosophical Societyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NNDBઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Adam Smith Prizeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Meister Eckhart Prizeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Fellow of the Econometric Societyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Honorary Fellow of Bangla Academyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Fellow of the British Academyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Trinity Collegeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Visva-Bharati Universityઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  doctoral studentઅંગ્રેજી
  Yukinobu Kitamuraઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  atheismઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Amartya Sen
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Amartya Senઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Erdős numberઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  exact matchઅંગ્રેજી

  Identifiers

  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Perlentaucher IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Kindred Britain IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  InPhO IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel prize IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mathematics Genealogy Project IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  C-SPAN person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RePEc Short-IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Persée author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SSRN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dialnet author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Les Archives du Spectacle Person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  UK National Archives IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academic Tree IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (articles)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  zbMATH author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LRB contributor IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Angelicum author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBNL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Unz Review author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PM20 folder IDઅંગ્રેજી
  number of worksઅંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  number of works accessible onlineઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Via P227 lookup with GND value from PM20 folder (અંગ્રેજી)
  National Humanities Medal winner IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PhilPapers author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Amazon author pageઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  iTunes artist IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો