ડો. હરગોવિંદ ખુરાના (Q107462)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Indian-American molecular biologistઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
ડો. હરગોવિંદ ખુરાના
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Har Gobind Khorana
  Indian-American molecular biologist
  • Hargobind Khorana
  • Har G. Khorana

  વિધાનો

  Har Gobind Khorana.jpg
  ૪૦૦ × ૫૬૩; ૩૦ KB
  ૧ સંદર્ભ
  Har Gobind Khorana (અંગ્રેજી)
  ૧ સંદર્ભ
  हर गोबिन्द खोराना (હિન્દી)
  ૧ સંદર્ભ
  ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਖੁਰਾਨਾ (પંજાબી)
  ૧ સંદર્ભ
  Raipurઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  molecular biologyઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academy of Sciences of the USSRઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Russian Academy of Sciencesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Willard Gibbs Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  together withઅંગ્રેજી
  Robert W. Holleyઅંગ્રેજી
  Marshall Warren Nirenbergઅંગ્રેજી
  prize moneyઅંગ્રેજી
  ૧,૧૬,૬૬૬ Swedish krona
  Louisa Gross Horwitz Prizeઅંગ્રેજી
  winnerઅંગ્રેજી
  Marshall Warren Nirenbergઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Dannie-Heineman-Preisઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Remsen Awardઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Foreign Member of the Royal Societyઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of the Punjabઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  University of Liverpoolઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  doctoral advisorઅંગ્રેજી
  Vladimir Prelogઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Punjabi diasporaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Sikhismઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Har Gobind Khorana
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Корана Хар Гобинд
  ૦ સંદર્ભ
  exact matchઅંગ્રેજી
  permanent duplicated itemઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  Munzinger IBAઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel prize IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Leopoldina member IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Academic Tree IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nobel Prize People Nomination IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Google Doodleઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  WikiTree person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BIU Santé person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Canadian Encyclopedia article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  TWAS Fellow IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો
       ફેરફાર કરો
        ફેરફાર કરો
         ફેરફાર કરો