જુલિયસ સીઝર (Q1048)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
Roman politician and generalઅંગ્રેજી
ફેરફાર કરો
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
જુલિયસ સીઝર
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Julius Caesar
  Roman politician and general
  • Caesar
  • Gaius Julius Caesar IV
  • Gaius Iulius Caesar
  • Imperator Gaius Julius Gaii filius Gaii nepos Caesar Patris Patriae
  • Divus Julius
  • Gayo Julio Cesar
  • Gaius Julius C. f. C. n. Caesar
  • Caio Giulio Cesare
  • Gaio Giulio Cesare
  • Gaius Julius Caesar
  • Juliusz Cezar
  • Iulius Caesar

  વિધાનો

  Gaius Iulius Caesar (Vatican Museum).jpg
  ૧,૮૯૦ × ૩,૪૨૬; ૬૪૧ KB
  ૦ સંદર્ભ
  ancient Romeઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gaius Iulius Caesar (લેટિન)
  ૧ સંદર્ભ
  Roman praenomenઅંગ્રેજી
  Gaiusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Roman nomen gentiliciumઅંગ્રેજી
  Juliusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Roman cognomenઅંગ્રેજી
  Caesarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  જુલાઇ 100 BCE
  earliest dateઅંગ્રેજી
  ૧૨ જુલાઇ 100 BCE
  latest dateઅંગ્રેજી
  ૧૩ જુલાઇ 100 BCE
  ૧૨ જુલાઇ 100 BCE
  ૨ સંદર્ભો
  stabbingઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  assassination of Julius Caesarઅંગ્રેજી
  Gaius Cassius Longinusઅંગ્રેજી
  Tillius Cimberઅંગ્રેજી
  Decimus Junius Brutus Albinusઅંગ્રેજી
  Marcus Junius Brutusઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Servilius Cascaઅંગ્રેજી
  has causeઅંગ્રેજી
  optimatesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Decimus Junius Brutus Albinusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Tillius Cimberઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gaius Cassius Longinusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Marcus Junius Brutusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gaius Julius Caesarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Aurelia Cottaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Julia Majorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Julia the Youngerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pompeiaઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  quoteઅંગ્રેજી
  ... была третья супруга Цезаря с 67 г. до Р. Х., но в 61 г. была с ним разведена за преступную связь с Клодием. (રશિયન)
  ૦ સંદર્ભ
  Cleopatraઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Juliaઅંગ્રેજી
  Cornelia the Youngerઅંગ્રેજી
  Caesarionઅંગ્રેજી
  Cleopatraઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Augustusઅંગ્રેજી
  type of kinshipઅંગ્રેજી
  adopted sonઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  familyઅંગ્રેજી
  Julii Caesaresઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Latinઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  augurઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  memoiristઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  military officerઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  military personnelઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Roman dictatorઅંગ્રેજી
  ૧ ઓક્ટોબર 49 BCE
  ૧૫ માર્ચ 44 BCE
  ૦ સંદર્ભ
  quaestorઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  aedileઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ancient Roman senatorઅંગ્રેજી
  અજાણી કિંમત
  અજાણી કિંમત
  ૧ સંદર્ભ
  Roman consulઅંગ્રેજી
  59 BCEGregorian
  together withઅંગ્રેજી
  Marcus Calpurnius Bibulusઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  wearsઅંગ્રેજી
  Caesar cutઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  time periodઅંગ્રેજી
  Late Roman Republicઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Julius Caesarઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  1911 Encyclopædia Britannicaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  EB-11 / Caesar, Gaius Juliusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Parallel Livesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  Iulius 131 (Pauly-Wissowa)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  gensઅંગ્રેજી
  Julia gensઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  has works in the collection(s)અંગ્રેજી
  J. Paul Getty Museumઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૨ સંદર્ભો
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Libraries Australia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Sandrart.net person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Aragonese Encyclopedia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Open Library IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BVMC person IDઅંગ્રેજી
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Nomisma IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  J. Paul Getty Museum artist idઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ULAN IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Greece IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  HDS IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  SNAC Ark IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLR (Romania) IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  BIBSYS IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  WeRelate person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CONOR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Dictionary of Spanish Biography IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Brockhaus Enzyklopädie online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNB person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Enciclopedia Italiana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque de la Pléiade IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  GTAA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BanQ author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  LNB IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  RERO IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NSK IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CiNii author ID (books)અંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Canadiana Authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Brazil IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Korea Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  DBC author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NLA Persistent Identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NE.se IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Comic Vine IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Giant Bomb IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads character IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  University of Barcelona authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Klexikon article IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
   
  ફેરફાર કરો
  ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
   ફેરફાર કરો
    ફેરફાર કરો
     ફેરફાર કરો
      ફેરફાર કરો