जेर्मेन ग्रीर (Q103591)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
Australian writer and public intellectualअंग्रेज़ी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
जेर्मेन ग्रीर
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Germaine Greer
  Australian writer and public intellectual
  • Rose Blight
  • Dr. G

  आचार्यदेशीयानि

  चित्रहिन्दी
  Germaine Greer.jpg
  ३९७ × ३७५;७१ KB
  ० उल्लेखः
  Germaine Greer, 28 October 2013 (cropped).jpg
  १,२९९ × १,०४७;७३८ KB
  ० उल्लेखः
  Germaine Greer (अंग्रेज़ी)
  Germaineअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Greerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  जन्म तिथिहिन्दी
  २९ जनवरी 1939
  1939
  ४ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  459
  कहा गयाहिन्दी
  National Library of Australiaअंग्रेज़ी
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Germaine Greer
  ९ अक्तूबर 2017
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Germaine Greer
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  CONORअंग्रेज़ी
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Germaine Greer
  ९ अक्तूबर 2017
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  व्यवसायहिन्दी
  पत्रकारहिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  459
  ० उल्लेखः
  feministअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  criticअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  459
  broadcasterअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  459
  नारीवादहिन्दी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  459
  निबन्धहिन्दी
  ० उल्लेखः
  gender studiesअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  University of Warwickअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  पद पर आसीनहिन्दी
  academicianअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  influenced byअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Victorian Honour Roll of Womenअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Australian National Living Treasureअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  459
  आयात कियाहिन्दी
  Category:University of Sydney alumniअंग्रेज़ी
  University of Melbourneअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  459
  Newnham Collegeअंग्रेज़ी
  academic degreeअंग्रेज़ी
  पीएचडीहिन्दी
  1967
  १ उल्लेखः
  कहा गयाहिन्दी
  page(s)अंग्रेज़ी
  459
  University of Warwickअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  धर्महिन्दी
  नास्तिकताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  The Female Eunuchअंग्रेज़ी
  political ideologyअंग्रेज़ी
  अराजकताहिन्दी
  ० उल्लेखः
  Germaine Greer
  ० उल्लेखः
  Germaine Greer
  ० उल्लेखः
  Category:Germaine Greerअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः

  Identifiers

  २ उल्लेखाः
  १ उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  १ उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  Munzinger IBAअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Perlentaucher IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AlloCiné person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AllMovie artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SFDb person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PORT person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Kinopoisk person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Elonet person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Te Papa person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Australian Women's Register IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Dictionary of Sydney IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  Collective Biographies of Women IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  UK National Archives IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NLP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्
  सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
   सम्पाद्यताम्
    सम्पाद्यताम्
     सम्पाद्यताम्
      सम्पाद्यताम्
       सम्पाद्यताम्
       "https://www.wikidata.org/w/index.php?title=Q103591&oldid=811959305" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः