પાયથાગોરસ (Q10261)

Wikidataમાંથી
Jump to navigation Jump to search
ancient Greek mathematician and philosopherઅંગ્રેજી
ભાષા લેબલ વિવરણ Also known as
ગુજરાતી
પાયથાગોરસ
કોઈ વર્ણન વ્યાખ્યાયિત થયું નથી
  અંગ્રેજી
  Pythagoras
  ancient Greek mathematician and philosopher
  • Pythagoras of Samos
  • Pythagoras from Samos

  વિધાનો

  Kapitolinischer Pythagoras.jpg
  ૪૪૯ × ૫૯૯; ૪૭ KB
  ૧ સંદર્ભ
  Πυθαγόρας ὁ Σάμιος (પ્રાચીન ગ્રીક)
  ૧ સંદર્ભ
  અજાણી કિંમત
  earliest dateઅંગ્રેજી
  586 BCE
  latest dateઅંગ્રેજી
  569 BCE
  ૧ સંદર્ભ
  quoteઅંગ્રેજી
  The exact year of his birth has been variously placed between 586 and 569 B.C., but 582 may be taken as the most probable date. (અંગ્રેજી)
  Samosઅંગ્રેજી
  Ionian Leagueઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  495 BCE
  sourcing circumstancesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Metapontumઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Mnesarchusઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Theanoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Mnesarchusઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૪ સપ્ટેમ્બર 2016
  Myiaઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Damoઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Telaugesઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Arignoteઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Ancient Greekઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  musicologistઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  music theoristઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Pherecydes of Syrosઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Anaximanderઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Philolausઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  mysticismઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Greeksઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Category:Pythagorasઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  described by sourceઅંગ્રેજી
  Catholic Encyclopediaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  CE / Pythagoras and Pythagoreanismઅંગ્રેજી
  section, verse, paragraph, or clauseઅંગ્રેજી
  Pythagoras and Pythagoreanism
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  1911 Encyclopædia Britannicaઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  EB-11 / Pythagorasઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Dictionnaire Infernalઅંગ્રેજી
  statement is subject ofઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ

  Identifiers

  ૦ સંદર્ભ
  NKCR AUT IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૧ સંદર્ભ
  ૨૮ ઓક્ટોબર 2013
  CANTIC-IDઅંગ્રેજી
  Sandrart.net person IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  MacTutor id (biographies)અંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  OpenPlaques subject IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NNDB people IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  British Museum person-institutionઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BnF IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNE IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BAV IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  EGAXA IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  SUDOC authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  NUKAT (WarsawU) authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SELIBR IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SBN author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  CERL IDઅંગ્રેજી
  FAST IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Britannica Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Geni.com profile IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  InPhO IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Encyclopædia Universalis IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Quora topic IDઅંગ્રેજી
  ૧ સંદર્ભ
  Quoraઅંગ્રેજી
  openMLOL author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Cultureel Woordenboek identifierઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Treccani IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  BNA authority IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Catholic Encyclopedia IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Gran Enciclopèdia Catalana IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Babelio author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  PTBNP IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  National Library of Israel IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  vtls000054754
  ૦ સંદર્ભ
  Canadiana Authorities IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  ૦ સંદર્ભ
  Herder Encyclopedia author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Bibliothèque de la Pléiade IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  zbMATH author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Goodreads author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  SHARE Catalogue author IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ
  Great Russian Encyclopedia Online IDઅંગ્રેજી
  ૦ સંદર્ભ