महात्मा गान्धिः (Q1001)

Wikidata तः
Jump to navigation Jump to search
भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थेहिन्दी
सम्पाद्यताम्
भाषा लेबल वर्णनम् Also known as
संस्कृतम्
महात्मा गान्धिः
न किमपि विवरणं परिभाषितम्
  अंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi
  pre-eminent leader of Indian nationalism during British-ruled India
  • Mahatma Mohandas Karamchand Gandhi
  • M. K. Gandhi
  • Mohandas K Gandhi
  • M K Gandhi
  • Mohandas Gandhi
  • Bapu
  • Gandhi
  • Mohandas K. Gandhi
  • Gandhiji
  • Gandhji
  • Bapuji
  • Mohandas Karamchand Gandhi

  आचार्यदेशीयानि

  ३ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi A Extraordinary Human Being History Essay (अंग्रेज़ी)
  २४ फरवरी 2018
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  २२ जुलाई 2018
  published inअंग्रेज़ी
  चित्रहिन्दी
  Portrait Gandhi.jpg
  २,०२४ × ३,०४०;२.८१ MB
  media legendअंग्रेज़ी
  Retrato de Mahatma Gandhi. (स्पेनी)
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  २२ जुलाई 2018
  लिंगहिन्दी
  पुरुषहिन्दी
  ६ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  NNDBअंग्रेज़ी
  २२ फरवरी 2018
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biogrphy (अंग्रेज़ी)
  २२ जुलाई 2018
  कहा गयाहिन्दी
  Dictionary of African Biographyअंग्रेज़ी
  नागरिकताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २४ फरवरी 2018
  મોહનદાસ ગાંધી (गुजराती)
  ० उल्लेखः
  birth nameअंग्रेज़ी
  Mohandas Karamchand Gandhi (अंग्रेज़ी)
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi (अंग्रेज़ी)
  २२ जुलाई 2018
  મોહનદાસ ગાંધી (गुजराती)
  ० उल्लेखः
  Gandhiअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  २२ जुलाई 2018
  जन्म तिथिहिन्दी
  २ अक्तूबर 1869Gregorian
  ७ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Mohandas Karamchand Gandhi
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Babelioअंग्रेज़ी
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi
  ९ अक्तूबर 2017
  published inअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  २२ जुलाई 2018
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Mohandas Karamchand Gandhi
  ९ अक्तूबर 2017
  Porbandar Stateअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २४ फरवरी 2018
  ३० जनवरी 1948
  ८ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  कहा गयाहिन्दी
  SNACअंग्रेज़ी
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Find A Graveअंग्रेज़ी
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Mohandas Karamchand Gandhi
  ९ अक्तूबर 2017
  कहा गयाहिन्दी
  Babelioअंग्रेज़ी
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi
  ९ अक्तूबर 2017
  published inअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  २२ जुलाई 2018
  कहा गयाहिन्दी
  filmportal.deअंग्रेज़ी
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  named asअंग्रेज़ी
  Mohandas Karamchand Gandhi
  ९ अक्तूबर 2017
  place of deathअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  titleअंग्रेज़ी
  Mohandas K. GandhiBiography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २४ फरवरी 2018
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  manner of deathअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  quantityअंग्रेज़ी
  has immediate causeअंग्रेज़ी
  attackअंग्रेज़ी
  हत्याराहिन्दी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  place of burialअंग्रेज़ी

  28°38'29.4"N, 77°14'53.9"E
  पिताहिन्दी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  माताहिन्दी
  Putlibai Karamchand Gandhiअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  published inअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  २२ जुलाई 2018
  जीवन साथीहिन्दी
  २२ फरवरी 1944
  मई 1883Gregorian
  २ उल्लेखाः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  संतानहिन्दी
  मातृ भाषाहिन्दी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  १ उल्लेखः
  published inअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  २२ जुलाई 2018
  १ उल्लेखः
  published inअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  २२ जुलाई 2018
  २ उल्लेखाः
  कहा गयाहिन्दी
  BNF authoritiesअंग्रेज़ी
  BnF IDअंग्रेज़ी
  १० अक्तूबर 2015
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  place of detentionअंग्रेज़ी
  मार्च 1922Gregorian
  ५ फरवरी 1924Gregorian
  २ उल्लेखाः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  अगस्त 1942
  ६ मई 1944
  २ उल्लेखाः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  ४ अगस्त 1933
  २३ अगस्त 1933
  व्यवसायहिन्दी
  barristerअंग्रेज़ी
  २ उल्लेखाः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  २२ जुलाई 2018
  political writerअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi biography (अंग्रेज़ी)
  २२ जुलाई 2018
  पत्रकारहिन्दी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  २२ जुलाई 2018
  दार्शनिकहिन्दी
  ३ उल्लेखाः
  autobiographerअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  निबंधकारहिन्दी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  newspaper editorअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  civil rights advocateअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  humanitarianअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  pacifistअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  peace activistअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  नामहिन्दी
  bapu ji (अंग्रेज़ी)
  ० उल्लेखः
  movementअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  २२ जुलाई 2018
  published inअंग्रेज़ी
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  शाकाहारहिन्दी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  का सदस्यहिन्दी
  Inner Templeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  influenced byअंग्रेज़ी
  Henry David Thoreauअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  G. K. Chestertonअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Time Person of the Yearअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  दिसम्बर 1930
  ० उल्लेखः
  Order of the Companions of O. R. Tamboअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  nominated forअंग्रेज़ी
  point in timeअंग्रेज़ी
  1948
  २ उल्लेखाः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi BIography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  present in workअंग्रेज़ी
  Civilization VIअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Alfred High School, Rajkotअंग्रेज़ी
  1877
  ० उल्लेखः
  Inner Templeअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  २ उल्लेखाः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  studentअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  student ofअंग्रेज़ी
  honorific prefixअंग्रेज़ी
  महात्माहिन्दी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  निवासहिन्दी
  जून 1891Gregorian
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  जून 1891Gregorian
  1893
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  lifestyleअंग्रेज़ी
  शाकाहारहिन्दी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  गुजरातीहिन्दी
  २ उल्लेखाः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  २२ जुलाई 2018
  धर्महिन्दी
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  हस्ताक्षरहिन्दी
  Gandhi signature.svg
  ४०० × २००;३ KB
  १ उल्लेखः
  eye colorअंग्रेज़ी
  dark brownअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  last wordsअंग्रेज़ी
  हे राम (हिन्दी)
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  १ उल्लेखः
  titleअंग्रेज़ी
  Mahatma Gandhi Biography (अंग्रेज़ी)
  published inअंग्रेज़ी
  २२ जुलाई 2018
  heightअंग्रेज़ी
  १६४ शतिमान
  ० उल्लेखः
  Mohandas K. Gandhi
  १ उल्लेखः
  Commons Creator pageअंग्रेज़ी
  Mohandas K. Gandhi
  १ उल्लेखः
  Mohandas K. Gandhi
  ० उल्लेखः
  section, verse, or paragraphअंग्रेज़ी
  Gandhi, Mohandas (1869-1948)
  page(s)अंग्रेज़ी
  545-549
  ० उल्लेखः
  Library of Congress Classificationअंग्रेज़ी
  DS481.G3
  ० उल्लेखः
  permanent duplicated itemअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  on focus list of Wikimedia projectअंग्रेज़ी

  Identifiers

  १ उल्लेखः
  SUDOC authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BnF IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SELIBR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  १ उल्लेखः
  २८ अक्तूबर 2013
  CANTIC-IDअंग्रेज़ी
  PTBNP IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BAV IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  EGAXA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNE IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Thesaurus for Author Names IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NUKAT (WarsawU) authorities IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  OpenPlaques subject IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Munzinger IBAअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  British Museum person-institutionअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Perlentaucher IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Project Gutenberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ISNI (ISO 27729)हिन्दी
  ० उल्लेखः
  CiNii author ID (books)अंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Discogs artist IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  ६ अगस्त 2015
  Open Library IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NNDB people IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  People Australia IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Gran Enciclopèdia Catalana IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  FAST IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Britannica Online IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  आयात कियाहिन्दी
  Encyclopædia Britannica Onlineअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Geni.com profile IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Filmportal IDअंग्रेज़ी
  १ उल्लेखः
  NLR (Romania) IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  BVMC person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WikiTree person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LibriVox author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  InPhO IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  NYT topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Greece IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BiblioNet author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Quora topic IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Find A Grave memorial IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SNAC Ark IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Te Papa person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  openMLOL author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Babelio author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Bridgeman artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Nobel Prize People Nomination IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BNA authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Great Russian Encyclopedia Online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GujLit Person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  US National Archives Identifierअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PM20 folder IDअंग्रेज़ी
  number of worksअंग्रेज़ी
  ६६९
  number of works accessible onlineअंग्रेज़ी
  ३७७
  ० उल्लेखः
  PhilPapers author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Google Doodleअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  UK National Archives IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIBSYS IDअंग्रेज़ी
  Christie's creator IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  Online Books Page author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Encyclopædia Universalis IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  LNB IDअंग्रेज़ी
  CONOR IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  WBPLN author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  ० उल्लेखः
  NE.se IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Runeberg author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  ČSFD person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Dharma Drum Buddhist College person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Brockhaus Enzyklopädie online IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  SHARE Catalogue author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  BIU Santé person IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Genius artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  AllMusic artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Last.fm IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  GTAA IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  University of Barcelona authority IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  National Library of Wales IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Angelicum author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Libris-URIअंग्रेज़ी
  Store norske leksikon IDअंग्रेज़ी
  mapping relation typeअंग्रेज़ी
  exact matchअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Amazon author pageअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  iTunes artist IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  PhilPapers topicअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
  Goodreads author IDअंग्रेज़ी
  ० उल्लेखः
   
  सम्पाद्यताम्