Wikidata:WikiProject Czech Republic/Projects/Instructions for Czech GLAMs

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

This page is intended to be in Czech and will be redirected to the instruction manual once it is ready.

Témata sebraná během českého Tech setkání na Wikimedia Hackathonu[edit]

Collected during a session at Wikimedia Hackathon
Principiální
 • Co jsou Wikidata a jak se liší od Wikipedie?
 • Co z toho bude naše instituce/databáze mít? Jak na tom vyděláme? – Propojení vaší databáze s Wikidaty má pro vás celou řadu výhod kromě samotného faktu, že pomáháte dobré věci, na níž spolupracují lidé po celém světě a která slouží milionům uživatelů internetu každý den k získávání informací. Zaprvé se vaše data zviditelní – z Wikidat čerpá třeba Wikipedie, jeden z nejnavštěvovanějších webů na světě. Pomůžete jim najít správnou odpověď a navíc zvýšíte návštěvnost své databáze, protože údaje ve Wikidatech jsou vždy opatřené referencí (odkazem na původní zdroj – tedy vaši databázi). Vaše databáze se také posune o několik stupínků výše v kvalitě, neboť její napojení na Wikidata fakticky znamená vstupenku do vesmíru propojených dat (linked data). To dále umožní kontrolu správnosti vašich dat – srovnáním s jinými databázemi můžeme zjistit nesrovnalosti, které vám mohou posloužit pro další rozvíjení vaší databáze. Více na stránkách: Wikidata:Darování dat a Příklady spolupráce s institucemi: Národní knihovna České republiky
 • Jak můžeme Wikidata využívat? (otázka reciprocity)
 • Jak mohu data kontrolovat poté, co byla importována do Wikidat? – Data, která importujeme do Wikidat, se stávají součástí kolektivně budované databáze, kterou může kdokoliv dále upravovat (včetně vás). Vaše instituce nemá formálně silnější slovo, než zbytek komunity, ale v praxi autoritám pečlivě nasloucháme. Některé databáze pečlivě sledují vývoj "své" datové sady na Wikidatech, protože to pro ně představuje zajímavý zdroj informací o vlastní databázi. Například je možné srovnávat shodu některých parametrů mezi Wikidaty a vaší databází (u personálních databází například porovnávat datum narození) a tím vyhledávat zřejmé rozpory mezi oběma databázemi. Více na stránce: Příklady spolupráce s institucemi: Křížky a vetřelci
 • Nepřestanou lidé navštěvovat naši databázi? Nepřestanou si lidé kupovat naše data?
 • Jak v rámci pravidel Wikidat maximálně zajistit uvedení původu dat (externí odkazy z Wikidat směrem do institucí, abychom si uchovali návštěvnost)? Můžete garantovat odkazy z Wikidat a Wikipedie? – Pokud od vás získáme data, dle pravidel na Wikidatech budete u každého údaje uvedeni jako původce i s odkazem na něj. Výhodou pro vás bude, pokud půjde vaše data nějak identifikovat (unikátní identifikátory či permalinky, kontrolní součet, …), protože takové odkazy tolik nezastarávají. Odkazy z Wikipedie nebo od jiných uživatelů dat garantovat nemůžeme, protože data jsou na Wikidatech dostupná pod licencí CC-0, která po třetích stranách nevyžaduje uvedení původu. Platí, že pro Wikipedii i pro mnohé třetí strany bývají zajímavější data s označením původu (zdroje), neboť působí hodnověrněji, takže tuto skutečnost například Wikipedie často uvádí formou řádkových referencí na původní pramen informací.
Právní
 • Mohu jako "správný hospodář" dovolit import dat naší instituce do Wikidat? Nebudu právně popotahován?
 • Co když se změní ředitel instituce - nemůže zvrátit původní rozhodnutí?
 • Nebrání ve sdílení našich dat evropská směrnice GDPR?
 • Co je to licencování a neuškodí nám to? Může pořizovatel databáze vyjádřit souhlas jen ústně/písemně/e-mailem (a jak má takový souhlas vypadat)?
 • Je možné propojit databázi s Wikidaty (odkazováním na identifikátor), aniž bychom měli souhlas pořizovatele databáze?
 • Co je to vzdání se práv pořizovatele databáze? Musím to řešit, když přeci servery WMF jsou v USA? A kde je hranice systematického vytěžování?
 • Mou databázi tvoří komunita editorů. Můžeme ji jako pořizovatelé importovat do Wikidat, nebo se musíme zeptat jednotlivých vkladatelů?
Logistické
 • Naši lidé na to nemají čas. Co s tím? Koho kontaktovat?
 • Jak dlouho bude import trvat?
 • K databázi neexistují žádné Wikidata položky, je to "pole neorané". Není to problém?
 • Záznamy v naší databázi už položky ve Wikidatech mají, jen nejsou propojeny. Není to problém?
 • Kolik času se přípravám importu musí věnovat?