વિકિડેટા:સાધનો

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wikidata:Tools and the translation is 32% complete.
સાધનો

આ પૃષ્ઠ સાધનોની યાદી છે જેનો ઉપયોગ તમે વિકિડેટા પર વધુ ઝડપથી અને નિરાંતે કામ કરવા માટે કરી શકો છો. જો તમે કોઈ સ્ક્રિપ્ટ લખી હોય તો તેને ઉમેરો અને ઘણા અન્ય વપરાશકર્તાઓને મદદ કરો.

Proposals of new tools (and gadgets) are collected in the subpage Proposals.

See also the list of Wikidata tagged tools on Toolforge.

અઠવાડિયાનું સાધન

Each week, a popular tool is featured in the weekly summary.

See also