Wikidata:Project chat/hy

From Wikidata
Jump to: navigation, search
Խորհրդարան
Այստեղ դուք կարող եք հարցնել և քննարկել Վիքիտվյալներ նախագծի հետ կապված ցանկացած թեմա՝ բուն նախագիծը, նրա նպատակներն ու կանոնները, տվյալներ, տեխնիկական հարցեր և այլն։

Project
chat

Administrators'
noticeboard

Development
team

Bureaucrats'
noticeboard

Translators'
noticeboard

Requests
for permissions

Requests
for deletions

Property
proposal

Properties
for deletion

Requests
for comment

Partnerships
and imports

Interwiki
conflicts

Request
a query

Bot
requests

Wikimania 2016[edit]

Only this week left for comments: Wikidata:Wikimania 2016 (Thank you for translating this message). --Tobias1984 (talk) 11:10, 25 November 2015 (UTC)

Q16400779/Q16374944[edit]

The two items appeared on Database reports/identical birth and death dates. They seem to be about two different persons. Are the dates correct?
--- Jura 07:03, 21 January 2016 (UTC)

@Beko:: Thanks for your help. You might want to correct the article in hywiki as well.
--- Jura 13:34, 21 January 2016 (UTC)