Wikidata:Netwerk Oorlogsbronnen

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search

Background[edit]

Nederlands: Netwerk Oorlogsbronnen (Dutch Network War Collections) is een samenwerkingsverband van Nederlandse kennis- en erfgoedinstellingen met collecties gerelateerd aan WO2. Het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) heeft tot doel eindgebruikers wegwijs te maken in de fysiek verspreide bronnen, en doet dat onder meer via de Collectieportal. Er wordt gebouwd aan een verbeterde digitale toegang tot de Nederlandse collectie over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, in het toenmalige koninkrijk der Nederlanden. Netwerk Oorlogsbronnen voert projecten uit rond het vergroten van de vindbaarheid en bruikbaarheid van deze bronnen op de vier terreinen: 'wie', 'wat', 'waar' en 'wanneer'. Dat gebeurt altijd met meerdere partners. Netwerk Oorlogsbronnen wordt mogelijk gemaakt door het Vfonds, het ministerie van VWS en het VSBFonds.


English: The Netwerk Oorlogsbronnen (Dutch Network War Collections) is a cooperative effort of Dutch scholarly and heritage organizations related to WWII. The goal of the Netwerk Oorlogsbronnen) is to guide end users through the physically scattered sources on this topic, and it does this via, primarily, the Collectieportal. The network strives for better digital accessibility to the various Dutch collections about the Second World War and the Holocaust in the then-called Kingdom of the Netherlands. The Netwerk Oorlogsbronnen carries out projects with various partners which increase the findability and usefulness of these sources utilizing the four terms “who”, “what”, “where” and “when”. The Netwerk Oorlogsbronnen has been made possible by Vfonds, the Ministry of Health, Welfare, and Sport, and VSBFonds.

Subpages[edit]

Participants[edit]

[create Create the participants list page and add yourself]