Wikidata:Main Page

Wikidata-ից
Jump to navigation Jump to search
Wikidata nodes in white.svg

Բարի գալուստ Վիքիտվյալներ

the free knowledge base with 92 757 847 data items that anyone can edit.

IntroductionProject ChatCommunity PortalHelp

Want to help translate? Translate the missing messages.
Բարի գալուստ
Վիքիտվյալներն ազատ և բաց գիտելիքի շտեմարան է, որ կարող են կարդալ և խմբագրել թե՜ մարդիկ և թե՜ մեքենաները։

Վիքիտվյալները գործում են որպես միասնական շտեմարան իր քույր՝ Վիքիպեդիա, Վիքիճամփորդ, Վիքիբառարան, Վիքիդարան և այլն, նախագծերի "կառուցվածքային տվյալների" համար։

Բացի Վիքիմեդիա նախագծերից, Վիքիտվյալները նաև աջակցում է շատ ուրիշ կայքերի և ծառայությունների։ Վիքիտվյալների բովանդակությունը հասանելի է ազատ արտոնագրի ներքո, արտահանվում է ստանդարտ ձևաչափով և կարող է փոխադարձ հղվել այլ հղվող տվյալների կայքի բաց տվյալների բազմության։
Մասնակցեք
For a complete starters’ guide, visit the community portal.

Ուսումնասիրեք Վիքիտվյալները

Contribute to Wikidata

Meet the Wikidata community

Use data from Wikidata

More...
Նորություններ

More news... (edit [in English])
News displayed in English? Translate it!

Learn about data
New to the wonderful world of data? Develop and improve your data literacy through content designed to get you up to speed and feeling comfortable with the fundamentals in no time.
Discover
Innovative applications and contributions from the Wikidata community

Featured WikiProject:
WikiProject Names.

Juliet - Philip H. Calderon.jpg

"What's in a name?" asked Shakespeare's Juliet.
The answer: a lot of rich data in need of structure and new properties. But thanks to growing user contributions and the work of a new WikiProject, Wikidata is getting better at supporting name-related data—and can tell you that Juliet also goes by Julika, and Giulia, and Hülya, and Liana, and Uljana...

More:

Know of an interesting project or research conducted using Wikidata? You can nominate content to be featured on the Main page here!
Wikimedia-logo.svg


 Վիքիպեդիա – Հանրագիտարան     Վիքիբառարան – Բառարան և թեզաուրուս     Վիքիգրքեր – Դասագրքեր և ուսումնական ձեռնարկներ     Վիքիլուրեր – Նորություններ     Վիքիքաղվածք – Քաղվածքների հավաքածու     Վիքիդարան – Գրադարան     Վիքիլսարան – Ազատ ուսումնական նյութեր     Վիքիճամփորդ – Ճամփորդի օգնական    ՎիքիցեղերDirectory of species     Վիքիպահեստ – Մեդիաֆայլերի շտեմարան     Ինկուբատոր – New language versions     ՄեդիաՎիքի – Վիքիմեդիայի նախագծերի կոորդինացում     ՄեդիաՎիքի – Software documentation