Wikidata:Main Page

Wikidata-ից
Jump to navigation Jump to search

Բարի գալուստ Վիքիտվյալներ

the free knowledge base with 103,567,285 data items that anyone can edit.

IntroductionProject ChatCommunity PortalHelp

Բարի՛ գալուստ
Վիքիտվյալներն ազատ և բաց գիտելիքի շտեմարան է, որ կարող են կարդալ և խմբագրել թե՜ մարդիկ և թե՜ մեքենաները։

Վիքիտվյալները գործում են որպես միասնական շտեմարան իր քույր՝ Վիքիպեդիա, Վիքիճամփորդ, Վիքիբառարան, Վիքիդարան և այլն, նախագծերի "կառուցվածքային տվյալների" համար։

Բացի Վիքիմեդիա նախագծերից, Վիքիտվյալները նաև աջակցում է շատ ուրիշ կայքերի և ծառայությունների։ Վիքիտվյալների բովանդակությունը հասանելի է ազատ արտոնագրի ներքո, արտահանվում է ստանդարտ ձևաչափով և կարող է փոխադարձ հղվել այլ հղվող տվյալների կայքի բաց տվյալների բազմության։
Մասնակցեք

For a complete starters’ guide, visit the community portal.

Ուսումնասիրեք Վիքիտվյալները

Contribute to Wikidata

Meet the Wikidata community

Use data from Wikidata

Նորություններ
  • 2023-04-17: The next Wikidata+Wikibase office hours will take place on Wednesday, 16:00 UTC on Wednesday, 19th April 2023 (18:00 Berlin time) in the Wikidata Telegram group. The Wikidata and Wikibase office hours are online events where the development team presents what they have been working on over the past quarter, and the community is welcome to ask questions and discuss important issues related to the development of Wikidata and Wikibase.
  • 2023-01-26: Lexeme L1000000, for the նյունորսկ (Q25164) word 'etymologi', meaning 'etymology', is created.
  • 2022-12-31: Lexeme L900000, for the բուկմոլ (Q25167) word 'urolog', meaning 'urologist', is created.
  • 2022-12-28: Lexeme L800000, for the նյունորսկ (Q25164) word 'fotballturnering', meaning 'football tournament', is created.
  • 2022-11-09: The Wikidata development team talk about what they've been working on in the office hours at 17:00 UTC on Telegram.
  • 2022-10-29: Wikidata is now 10 years old! Happy birthday!
  • 2022-10-19: The number of Wikidata items surpasses 100 million.

Այլ նորություններ... (խմբագրել [անգլերեն])
News displayed in English? Թարգմանե՛ք

Learn about data
New to the wonderful world of data? Develop and improve your data literacy through content designed to get you up to speed and feeling comfortable with the fundamentals in no time.
Discover
Innovative applications and contributions from the Wikidata community

Featured WikiProject:
WikiProject Music

Wikiproject Music is home to editors that help add data about artists, music releases, tracks, awards, and performances! Additionally, importing from and linking Wikidata with the many music databases and streaming services is another focus of the project. Read about our data model on our project page and come chat with us on Telegram.

More:

Know of an interesting project or research conducted using Wikidata? You can nominate content to be featured on the Main page here!


 Վիքիպեդիա – Հանրագիտարան     Վիքիբառարան – Բառարան և թեզաուրուս     Վիքիգրքեր – Դասագրքեր և ուսումնական ձեռնարկներ     Վիքիլուրեր – Նորություններ     Վիքիքաղվածք – Քաղվածքների հավաքածու     Վիքիդարան – Գրադարան     Վիքիլսարան – Ուսումնական նյութեր     Վիքիճամփորդ – Ճամփորդի օգնական    ՎիքիցեղերDirectory of species     Վիքիպահեստ – Մեդիաֆայլերի շտեմարան     Ինկուբատոր – New language versions     Մետա-վիքի – Վիքիմեդիայի նախագծերի կոորդինացում     ՄեդիաՎիքի – Software documentation