User talk:So9q

Jump to navigation Jump to search

About this board

talk talk

Previous discussion was archived at User talk:So9q/Archive 1 on 2019-11-18.

Multituberculata (talkcontribs)
So9q (talkcontribs)

Thanks for providing a source, do you want to add this length as a statement to the item with the source as a reference?

Multituberculata (talkcontribs)

Can you tell me how to do your suggestion? Or can you do it and this way I can learn it? Multituberculata (talk) 22:24, 25 November 2023 (UTC)

So9q (talkcontribs)

Fixed.

Fnielsen (talkcontribs)
VIGNERON (talkcontribs)

Hi,

I noticed that you indicated that varsel (L583208) comes from varsla (L46547) and *vice versa* (both statements with no reference). Could you take a look and tell me if indeed it a circular derivation?

Cheers,

So9q (talkcontribs)

Thanks for the heads-up.

I looked in SAOB now and It doesn't say which came first or from where. So I changed both to some value instead.

Number of instances for COVID-19 pandemic in Sweden

3
Mzaki (talkcontribs)

Hello. I am wondering the intent of your edit adding スウェーデンにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況 (Q84081576)(P1114)<3>. Would you kindly tell me what does the value 3 mean? I cannot figure out what was 3 in quantity from the reference provided. I'm sorry for bothering you with this inquiry about long past, but it would be helpful for clarifying the existing usage of (P1114). Thanks in advance.

So9q (talkcontribs)

3 cases. But the value of the statement is very low and I don't think we should store that kind of tabular data in Wikidata directly

Mzaki (talkcontribs)

So there were 3 cases under intensive care treatment on 21 March 2020, single day. I see.

In my opinion, the qualifier この主張の主題 (P805) is not appropriate in this context, because この主張の主題 (P805) is 非制約的な修飾子 (Q61719274) and the removal of P805=>COVID-19集中治療処置数 (Q88240100) would not change the validity of the statement スウェーデンにおける新型コロナウイルス感染症の流行状況 (Q84081576)(P1114)<3>, but it does change in fact.

Anyway, your comment was very helpful. Thank you so much.

Marima (talkcontribs)

Hej!


Du gjorde följande redigering: Birgitta Orrebo - Wikidata, som gjorde min redigering ogjord. Jag menar att påståendet inte är källbelagt. Källan listar Orrebo som ordförande i kommunfullmäktige, ej i kommunstyrelsen. Jag hade gärna skrivit det i redigeringskommentaren, men jag begriper inte hur man lägger in en sådan. Marima (disk) 12:08, 14 September 2023 (UTC)

So9q (talkcontribs)

Aha, tack för svar. För att radera med kommentar kan du gå till historiken, hitta min redigering där den las ind och klicka ångra. Sen ange skäl och trycka ok. 😀

Vill du testa?

Marima (talkcontribs)

Härligt att vi kom överens till slut! Jag ska tänka på att använda diskussionssidan framöver.

So9q (talkcontribs)

Tack för att du ville bidra 😀

Trilotat (talkcontribs)
So9q (talkcontribs)

Do you have an example? If you press details you can undo the whole batch easily. 😀

Trilotat (talkcontribs)

Q57868467. I fixed it and some others. I wasn't complete, but I changed a few. I didn't do the whole batch as the overwhelming majority are correct. Take care.

So9q (talkcontribs)

Usually I just remove the whole batch 🤷‍♂️ Improving the tool should lead to fewer false positives.

Proxy / ställföreträdare / ombud

7
SM5POR (talkcontribs)

Hej! Jag har tidigare kopplat samman ombud (L59249) i betydelsen "uppdraget att företräda en annan fysisk eller juridisk person vid en stämma eller förhandling" med proxy (Q1517802) ("agent authorized to act on behalf of another", Wikipedia ht:Adjwen).

Nu ser jag dock att du har hittat ett annat subjekt, Q1758706 ("den som genom fullmakt företräder någon annan", Wikipedia sv:Ombud), och länkat det till lexemets betydelse S2.

Jag får intrycket att dessa två betydelser egentligen är en och samma. Däremot finns det en antydan i proxy (Q1517802) att den betydelsen även innefattar uppdraget "ställföreträdare", "Stellvertreter", "deputy", vilket är något annat, nämligen att tillfälligt ersätta en ordinarie innehavare av ett ämbete. I svenskan kan "ställföreträdare" nog användas i båda fallen, "ombud" tror jag däremot är begränsat till att företräda en fysisk eller juridisk person.

Delar du min uppfattning? Enligt historiken är det jag som har lagt ordet "ombud" som ett alias till proxy (Q1517802), men om det är fel är det nog enklast att jag tar bort det aliaset samt länkarna och de båda glosorna (på svenska och engelska) från betydelse S1.

Frågan är då om det finns någon annan betydelse hos "ombud" som skulle kunna ersätta den nuvarande på S1, och i SAOB hittar jag en numera förlegad syftning på själva uppdraget i stället för personen som innehar detsamma ("uppdrag, bemyndigande, förhållandet att vara ombud"). Till skillnad från Q-items så tror jag inte det finns något förbud mot att återanvända senses, men om S2 just nu pekar rätt så vill jag ogärna flytta på den länken, uatn jag skulle kunna lägga "den gamla" betydelsen på S1 i stället.

Vad tror du om det? Finns det något (kanske föråldrat) ord på danska eller norska som är besläktat med "ombud" och skulle kunna ge en ledtråd, eller är det bara "agent" som gäller i danskan?

So9q (talkcontribs)

Jag skulle föredra att diskutera detta direkt på lexemets diskussionssida. Är det ok för dig?

SM5POR (talkcontribs)

Gärna det! Jag antar att vi gör det på svenska, eller finns det anledning att använda engelska för att involvera fler deltagare? Relationen proxy / deputy / agent kan vara oklar på andra språk också. Men jag överlåter åt dig att ta initativet i den saken.

So9q (talkcontribs)

Orkar du kopiera ditt första inlägg dit? Svenska bliver bra.

SM5POR (talkcontribs)

Det är gjort; jag kortade ned och formulerade om det något för den offentliga kontextens skull.

So9q (talkcontribs)

Det var oordning på Q1517802 och jag har flätat ihop nu.

SM5POR (talkcontribs)

Ok, jag gjorde några av de överenskomna ändringarna, och lade även till en förekomst av ordet "ombud" i den äldre betydelsen i en tidning från 1738 ("ſamt flere Wärf och angelägne Ombud uti et och annat Konunga-Rike"; ett "angeläget ombud" kan knappast vara en person utan bör vara ett uppdrag). Det återstår några redigeringar som jag fixar senare. Tack för synpunkterna!

Invitation to Mentor Young Developers from Africa with WikiMentor Africa Program

2
Mohammed Abdulai (WMDE) (talkcontribs)

Hello @So9q,

I hope this finds you well. I'm contacting you on behalf of the '''Wikidata:Wiki Mentor Africa''' (WMA) team. WMA is a mentorship program run by the Igbo Wikimedians User Group in collaboration with Wikimedia Germany that aims to bring more Africans into the technical community of Wikimedia through mentorship.

We noticed that you have written several Wikidata-related tools and are comfortable with the process. Therefore, we're reaching out to invite you to mentor young developers from Africa.

You can teach a tool of your choice in a one-hour session and adopt participants who are interested in developing or maintaining similar tools.

We would be happy to provide more details about the program and how you can get involved. Please let us know if you're interested and we can get back to you about next steps.

We look forward to hearing back from you.

Thanks, -~~~~

So9q (talkcontribs)

Hi.

Thanks for reaching out to me. I would really like to help others.

Unfortunately for health and work related reasons I'm not able to contribute as a mentor.

Good luck finding other mentors

Cheers, So9q

Charles Matthews (talkcontribs)
So9q (talkcontribs)

Oh. Interesting fail. This tool is no longer maintained and I undid the whole batch.

So9q (talkcontribs)
BrokenSegue (talkcontribs)

You made Q106405761 but left the item blank. Please don't leave items blank. Thanks.

So9q (talkcontribs)

Fixed, thanks for the notice