User talk:Lsj

From Wikidata
Jump to navigation Jump to search
Logo of Wikidata

Welcome to Wikidata, Lsj!

Wikidata is a free knowledge base that you can edit! It can be read and edited by humans and machines alike and you can go to any item page now and add to this ever-growing database!

Need some help getting started? Here are some pages you can familiarize yourself with:

  • Introduction – An introduction to the project.
  • Wikidata tours – Interactive tutorials to show you how Wikidata works.
  • Community portal – The portal for community members.
  • User options – including the 'Babel' extension, to set your language preferences.
  • Contents – The main help page for editing and using the site.
  • Project chat – Discussions about the project.
  • Tools – A collection of user-developed tools to allow for easier completion of some tasks.

Please remember to sign your messages on talk pages by typing four tildes (~~~~); this will automatically insert your username and the date.

If you have any questions, please ask me on my talk page. If you want to try out editing, you can use the sandbox to try. Once again, welcome, and I hope you quickly feel comfortable here, and become an active editor for Wikidata.

Best regards! Liuxinyu970226 (talk) 11:08, 22 October 2014 (UTC)

Naskos tips![edit]

Såg detta och jag kände att jag måste reagera innan det är för sent, trots att jag är blockerad!

Jag avråder bestämt från att använda #Property-parsern direkt i artikelkoden. Den läggs hellre med fördel gömd inne i mallen istället. Men inte ens där är den "bra", då den inte tar med källor och qualifiers. Istället bör Module:Wikidata användas. (Det är dock inte intressant innan vi har Arbitrary Access på svwp, vilket sker 26 augusti.) Den kan till skillnad från #property-parsern skapa käll-anrop. Så här långt kan parsern också ha nackdelen att den inte sorterar bort sådant som bör sorteras bort, tex om det finns flera uppgifter med samma rank, eller om den senaste befolknings-siffran bara avser "judiska kvinnor födda 1960-64". En annan fördel är att den också kan sortera bort mycket av det käll-lösa "skräp" som finns här på Wikidata. Precis som dewp har kommit fram till i en stor principdiskussion, tycker jag inte vi ska tillåta import från Wikidata av sådant som som inte är källbelagt. Det går att få Module:Wikidata att filtrera bort sådant "skräp". En annan fördel är att Module:Wikidata kan förses med "formatnum", inne i modulen, det behöver inte ligga i artikelkoden. Just nu ger dessutom #Property:P1082 9,747,355±1 i sv:Sverige, vilket sannolikt är en fullständigt felaktig noggrannhet. -- Innocent bystander (talk) 13:43, 31 July 2015 (UTC)

När jag ger feedback på en diskussionssida ska det ses som ett bollplankssvar eller en brainstormingfråga. Alltså inget som behöver följas. Nasko (talk)
Som jag ser Wikidata ska det kunna användas av vemsomhelt till vadsomhelst, både i och utanför Wikimediasfären. Jag har rotat lite med anrop till Wd, mest för skojs skull och kan inte förstå varför anropen ska begränsas till faktamallar. Om jag tillverkar en modul som hämtar data från wd borde jag väl kunna lägga in uppgifterna varsomhelst. Jag har testat och tänkte någon gång fylla på lite mallar (som inte nödvändigtvis är faktamallar) med data. Jag behöver tid, engagemang och tycka att det är roligt för att göra det, så det kan dröja. Jag skulle inte för allt smör i Småland lägga in kod mot Wikidata direkt i wikikoden, men likväl i en modul som kan spotta ur sig någon användbar uppgift som kan användas i ingressen, en navigationsmall eller ett diagram.
Jag har samma attityd som dewiki. Innehåller wd-uppgiften ingen källa eller hänvisar till "importerat från enwiki" tänker jag koda modulen så den lägger in kb-mall istället. Jag skulle aldrig lägga in en wd-koppling i en mall utan att det fanns bra källbelagda uppgifter för i princip allt. Att skaffa en robot på wd och läsa av infoboxar på diverse språkversioner och sedan knöka in det på wd med källhänvisningen "importerat från enwiki" är ett ansvarslöst beteende som borde förbjudas. Att göra det från primärkällor som SCB och Insee borde uppmuntras. För att utveckla Wikidata behövs fiffighet, struktur och stringens, något som verkar saknas emellanåt. Nu verkar det som om de som hade iw-robotar håller på att fylla upp wikidata:-(
Från det ena till det andra vet kanske Innocent bystander om och när det är tänkt att det ska gå att använda decimaltal (flyttal) i wd. Jag har inte fått syn på några än. Nasko (talk) 17:45, 31 July 2015 (UTC)
Det går att bygga små mallar som skapar brödtext: "Whatever City är en stad i Adam County, Oregon, USA. Staden hade 15 invånare 2013 över en areal av 4 000 kvadratkilometer[1][2][3]". Jag tror redan Larske har gjort små test av detta på nlwiki (som redan har arbitrary access). Jag har inget emot något sådant alls (resten av svwiki-communityn vet jag dock inte vad de tycker). Det är inlägg av #property-parsern jag inte vill se, varken i brödtext eller som parametervärde i en mall. Inbyggd i mallkoden kan den dock en gång i framtiden vara användbar i vissa sammanhang. Parsern är fortfarande i alpha-stadiet och är närmast oanvändbar, ändå marknadsförs den av utvecklarna här. Personligen tror jag aldrig den kommer att bli användbar för annat än rena trivialiteter.
Listor över alla orter (med uppdaterade folkmängd) ska gå att göra i framtiden med hjälp av mallar/moduler och Wikidata. Det kräver dock långt mycket mer än bara arbitrary access, och vi vet inte hur det kommer att fungera i praktiken ännu.
@Nasko: Det går att skriva in flyttal som 1e24. Det har jag nu gjort här. Det lagras dock som "+1000000000000000000000000". Vill du ha ut det som flyttal, så får du fixa en modul som gör det. Den kan dock inte se skillnad på om du har skrivit in det som flyttal eller som heltal, med mindre du explicit anger det med en qualifier. (Påminner mig om en gammal dator jag hade som inte tyckte 0,5 var lika mycket som 1/2) Jag tror inte det finns i utvecklarnas pipeline att fixa fler datatyper för detta. Möjligen finns det i pipelinen att hyfsa till sådant som precision-modellen, för den delen av datatypen har de fått mycket kritik för.
I övrigt instämmer jag helt i dina synpunkter om "importerad från". Jag erkänner gärna att jag själv använder det för trivialiteter såsom koordinater för orter, men det är inget jag använder annars. Det finns här en kultur av att "någon data är bättre än ingen data". Jag har helt avstått från hetsen här att öka andelen items som har minst ett statement. Det ger inget mer än bättre statistik. I början fick jag en del kritik för att jag bytte ut "importerad från enwiki" mot "anges i SCB-rapport". Den kritiken har falnat, åtminstone slipper jag den kritiken idag. -- Innocent bystander (talk) 07:06, 1 August 2015 (UTC)
Jag får inte Wikidata-modulen att fungera på någon wiki, ens på nlwp som ska ha arbitrary access. Jag tar exemplen i dokumentationen rakt av, och får script error. Gör jag fel, eller är den inte implementerad annorstädes än? Här fungerar exakt samma kod. Lsj (talk) 15:30, 1 August 2015 (UTC)
Mer allmänt låter det på dig Innocent bystander (talkcontribslogs) som att det är prematurt att använda Wikidata för att hämta in någonting alls till artiklarna på svwp. Eller har jag övertolkat dig? Lsj (talk) 15:30, 1 August 2015 (UTC)
Modulen har en rad hjälpmoduler, som också måste importeras. Utan dem får du felmeddelanden. MEN, den version som finns här på Wikidata, går inte enkelt att importera. Den är anpassad för en flerspråkig wiki. Snegla hellre på den franska versionen, som jag vet har en duktig Lua-programmerare i ryggen.
Jag anser det vara prematurt att länka direkt till Wikidata före vi har arbitrary access, ja. Innan dess kan vi inte använda källor och det går inte att söka i hierarkier. -- Innocent bystander (talk) 15:39, 1 August 2015 (UTC)
Knepigt att wd ger svar av typen 3,142±0,001 och inte 3,142. Att konstruera inledningen i en artikel så det i framtiden går att koppla in wd genom att modifiera en mall/modul anser jag är en bra idé. När eller om wd kopplas in i mallen/modulen är en annan fråga. Det är ett sätt att framtidssäkra artiklarna. Nasko (talk) 18:08, 1 August 2015 (UTC)
Med en modul kan du välja att ta hänsyn till precisionen eller helt strunta i den. -- Innocent bystander (talk) 18:37, 1 August 2015 (UTC)
Det är bara det att jag inte angivit någon tolerans. Om man ska tillverka ett rör med en innerdiameter på 10 mm där man ska föra in en rundstång på 10 mm behöver rundstången minustolerans och hålet i röret plustolerans för att de ska passa. Den "precision" wd ger värdena är tagna ur luften och har inget med verkligheten att göra. Vill jag ange en tolerans för värdet borde jag göra det separat så det anpassas till värdets egenskaper. Nasko (talk) 23:00, 1 August 2015 (UTC)
Full frihet att själv ange tolerans/precision har du idag bara om du redigerar via API't. För hand kan du skriva in 3,1415+-4 eller 3,1415+-0 annars kommer precisionen själv anpassa sig efter hur många värdesiffror du skrivit in. Det ska alltså idag gå att ange assymentrisk tolerans, men efter vad jag vet, går det bara att skriva in med API't. (Dvs 3,1415+0,0001-0,0005) Det borde också gå att ange en tolerans där centrumvärdet ligger utanför intervallet (3,1415+0,004+0,001), men jag har inte haft möjlighet att testa.
Något som starkt efterfrågas är möjligheten att ange en "okänd" tolerans eller att sådan "saknas".
Själv har jag efterfrågat en tolerans angiven i standardavvikelser. (3,1415;1 sigma=0,0001) Det borde vara möjligt att ange med qualifiers. Mitt tillämpningsområde är banelement för himlakroppar, men det saknas alldeles för mycket för att vara genomförbart idag. Ett som saknas är en bra kalendermodell. -- Innocent bystander (talk) 05:28, 2 August 2015 (UTC)

Creation of item by your bot[edit]

Hello,

I noticed a few weeks ago that your bot seems to create two articles in cebuano and swedish for the same place (so we also have two Wikidata items) . For example, Q69335 et Q22380956 seems to be Saint Cergue (same thing for La Rippe Q69309 et Q22584406 or Gingins Q69337 et Q22644445). It is very visible with Wikishootme. Is it a mistake from your bot ?--Shev123 (talk) 16:36, 5 August 2017 (UTC)

The articles are not duplicates, but the wikidata connection is faulty. One article in each pair is about the town (instance of human settlement), and the other about the municipality with the same name (instance of administrative unit). These are distinct entities. Unfortunately, the bot-created article about the town somehow got connected with the article about the municipality in other language versions. I have also noticed that it is fairly common on some language versions that settlements and administrative units get mixed up, creating a mess in wikidata. Lsj (talk) 17:06, 5 August 2017 (UTC)
"Beyne-Heusay" has taught us that not all "populated places" in GeoNames exists in real life (Q1058876). That reminds me of that cebwiki still has a disambig about "Beyne-Heusay", even if you only have one article. Note that a troublesome bug with page moves over an existing (and thereby deleted) article sometimes results in that the moved page overtake the WD-connection of the deleted article. So instead of deleting pages by moving existing pages over them, it is often better to first delete the page, wait a minute for Wikidata to remove the sitelink, and thereafter move the page ýou want to save. Wikidata has had some troublesome bugs the last months, I hope it will get better soon. -- Innocent bystander (talk) 19:11, 5 August 2017 (UTC)

Duplicate Norwegian mountains[edit]

Are there actually five different mountains named Middagsfjellet in Bodø municipality alone? And three in Bremanger, Hasvik, Fosnes, Brønnøy, and Narvik? And more than a dozen other Norwegian municipalities that have two or more mountains named Middagsfjellet? - Soulkeeper (talk) 23:41, 12 February 2018 (UTC)


Yes, there are a whole bunch of ceb:Middagsfjellet mountains spread out all over Norway. See the official Norwegian government map site here. Lsj (talk) 07:58, 13 February 2018 (UTC)
So you are saying that none of these articles are duplicates? How about Bremsnes? No duplicates there either? - Soulkeeper (talk) 20:07, 13 February 2018 (UTC)
I am saying that the Norwegian government source recognizes 100-odd distinct mountains all called Middagsfjellet. Concerning Bremsnes, Q34816824 and Q34816835 appear to be duplicates. Likewise Q33426078 and Q15073636. Lsj (talk) 21:05, 13 February 2018 (UTC)