User talk:KRLS

Jump to navigation Jump to search

About this board

Previous discussion was archived at User talk:KRLS/Archive 1 on 2015-11-23.

MediaWiki message delivery (talkcontribs)
Reply to "Wikidata weekly summary #331"
Davidpar (talkcontribs)
KRLS (talkcontribs)

L'única opció que sé seria. Usar Petscan per seleccionar aquells articles que necessites canviar P4100 Q1393123, llavors, usar el full de càlcul per preparar l'eliminar i l'afegir de la propietat amb el llenguatge Quickstatement. I finalment seria executar Quickstatements.

Reply to "Canviar propietats"
MediaWiki message delivery (talkcontribs)
Reply to "Wikidata weekly summary #330"
MediaWiki message delivery (talkcontribs)
Reply to "Wikidata weekly summary #329"
MediaWiki message delivery (talkcontribs)
Reply to "Wikidata weekly summary #328"
MediaWiki message delivery (talkcontribs)
Reply to "Wikidata weekly summary #327"
MediaWiki message delivery (talkcontribs)
Reply to "Wikidata weekly summary #326"
MediaWiki message delivery (talkcontribs)