User talk:KRLS

Jump to navigation Jump to search

About this board

Previous discussion was archived at User talk:KRLS/Archive 1 on 2015-11-23.

MediaWiki message delivery (talkcontribs)
Reply to "Wikidata weekly summary #338"
MediaWiki message delivery (talkcontribs)
Reply to "Wikidata weekly summary #337"
MediaWiki message delivery (talkcontribs)
Reply to "Wikidata weekly summary #336"
MediaWiki message delivery (talkcontribs)
Reply to "Wikidata weekly summary #335"
MediaWiki message delivery (talkcontribs)
Reply to "Wikidata weekly summary #334"
MediaWiki message delivery (talkcontribs)
Reply to "Wikidata weekly summary #333"
MediaWiki message delivery (talkcontribs)
Reply to "Wikidata weekly summary #332"
MediaWiki message delivery (talkcontribs)
Reply to "Wikidata weekly summary #331"
Davidpar (talkcontribs)
KRLS (talkcontribs)

L'única opció que sé seria. Usar Petscan per seleccionar aquells articles que necessites canviar P4100 Q1393123, llavors, usar el full de càlcul per preparar l'eliminar i l'afegir de la propietat amb el llenguatge Quickstatement. I finalment seria executar Quickstatements.

Reply to "Canviar propietats"
MediaWiki message delivery (talkcontribs)