Hù Iêu-băng (Q99850)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
前中國共產黨中央委員會總書記 繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Hù Iêu-băng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Hu Yaobang
  former General Secretary of the Communist Party of China (1915-1989)

   Mièu-sŭk

   2 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   data.bnf.fr 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   10 10 2015
   圖片 繁體中文
   Hu Yaobang 1953.jpg
   200 × 236; 11 KB
   日期 繁體中文
   1953
   1 chăng-kō̤
   Sèng-pia̍t 閩南語
   2 chăng-kō̤
   kok-che̍k 閩南語
   始於 繁體中文
   1949
   終於 繁體中文
   15 4 1989
   結束原因 繁體中文
   0 chăng-kō̤
   始於 繁體中文
   20 11 1915格里曆
   終於 繁體中文
   1949
   結束原因 繁體中文
   政權更替 繁體中文
   0 chăng-kō̤
   母語人名 繁體中文
   胡耀邦 (中文)
   1 chăng-kō̤
   姓氏 繁體中文
   0 chăng-kō̤
   chhut-sì 閩南語
   20 11 1915格里曆
   2 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   命名為 繁體中文
   Hu Yaobang
   檢索日期 繁體中文
   9 10 2017
   chhut-sì-tē 閩南語
   Liû-iông-chhī 閩南語
   0 chăng-kō̤
   kòe-sin 閩南語
   15 4 1989
   6 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   data.bnf.fr 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   10 10 2015
   載於 繁體中文
   大英百科全書在線版 中文 (已轉換拼寫)
   命名為 繁體中文
   Hu Yaobang
   檢索日期 繁體中文
   9 10 2017
   載於 繁體中文
   命名為 繁體中文
   Hu Yaobang
   檢索日期 繁體中文
   9 10 2017
   載於 繁體中文
   命名為 繁體中文
   Hu Yaobang
   載於 繁體中文
   加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
   命名為 繁體中文
   Hu Yaobang
   kòe-sin-tē 閩南語
   0 chăng-kō̤
   死亡方式 繁體中文
   自然死亡 繁體中文
   此聲明主題 繁體中文
   胡耀邦之死 中文 (已轉換拼寫)
   0 chăng-kō̤
   死因 繁體中文
   心臟病 繁體中文
   0 chăng-kō̤
   kiáⁿ-jî 閩南語
   胡德平 繁體中文
   0 chăng-kō̤
   劉湖 中文 (已轉換拼寫)
   1 chăng-kō̤
   胡德華 中文 (已轉換拼寫)
   0 chăng-kō̤
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   data.bnf.fr 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   10 10 2015
   chit-gia̍p 閩南語
   0 chăng-kō̤
   擔任職務 繁體中文
   始於 繁體中文
   1982
   終於 繁體中文
   1987
   取代對象 繁體中文
   無數值
   後繼者 繁體中文
   1 chăng-kō̤
   始於 繁體中文
   28 6 1981
   終於 繁體中文
   11 9 1982
   後繼者 繁體中文
   無數值
   0 chăng-kō̤
   始於 繁體中文
   1980
   終於 繁體中文
   1982
   0 chăng-kō̤
   所屬政黨 繁體中文
   始於 繁體中文
   Báik-nguŏk 1933
   終於 繁體中文
   15 4 1989
   結束原因 繁體中文
   0 chăng-kō̤
   重大事件 繁體中文
   0 chăng-kō̤
   共享資源分類 繁體中文
   Hu Yaobang
   話題主分類 繁體中文
   Category:胡耀邦 中文 (已轉換拼寫)
   1 chăng-kō̤

   識別碼

   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   7 10 2018
   1 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   19 12 2018
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   5 4 2018
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   data.bnf.fr 繁體中文
   檢索日期 繁體中文
   26 8 2015
   WorldCat識別碼 繁體中文
   0 chăng-kō̤
   中共政治菁英資料庫編號 中文 (已轉換拼寫)
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   Freebase識別碼 繁體中文
   1 chăng-kō̤
   載於 繁體中文
   Freebase數據轉儲 繁體中文
   出版日期 繁體中文
   28 10 2013
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   GTAA ID 英文
   0 chăng-kō̤
   Larousse ID 英文
   0 chăng-kō̤
   0 chăng-kō̤
   NE.se ID 英文
   0 chăng-kō̤
   NNDB 繁體中文
   0 chăng-kō̤
   Treccani ID 英文
   0 chăng-kō̤
    
   siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi
        siŭ-gāi
         siŭ-gāi