Diêu Ciē-iòng (Q99829)

Chók-cê̤ṳ Wikidata
跳至導覽 跳至搜尋
前中國共產黨中央委員會總書記 繁體中文
siŭ-gāi
Ngṳ̄-ngiòng Biĕu-chiĕng Soat-bêng ia̍h kiò
Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
Diêu Ciē-iòng
Gó muôi dêng-ngiê mièu-sŭk
  英文
  Zhao Ziyang
  former General Secretary of the Chinese Communist Party (CCP)
  • Zhao Zi Yang
  • Zhaoziyang

  Mièu-sŭk

  Sèng-pia̍t 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  24 4 2014
  kok-che̍k 閩南語
  始於 繁體中文
  17 10 1919格里曆
  終於 繁體中文
  1949
  結束原因 繁體中文
  政權更替 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1949
  終於 繁體中文
  17 1 2005
  結束原因 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  母語人名 繁體中文
  赵紫阳 (中文)
  1 chăng-kō̤
  出生姓名 繁體中文
  趙修業 (中文)
  0 chăng-kō̤
  名字 繁體中文
  Ziyang 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  姓氏 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  chhut-sì 閩南語
  17 10 1919格里曆
  11 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  改革歷程 繁體中文
   繁體中文
  趙紫陽年表
  頁碼 繁體中文
  311
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  15 10 2015
  標題 繁體中文
  Obituary: Zhao Ziyang (英国英语)
  作者 繁體中文
  約翰·基廷斯 繁體中文
  出版者 繁體中文
  The Guardian 閩南語
  出版日期 繁體中文
  18 1 2005
  作品或名稱語言 繁體中文
  Ông-kok Eng-gí 閩南語
  檢索日期 繁體中文
  24 7 2016
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zi Yang Zhao
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  chhut-sì-tē 閩南語
  Ku̍t-koān 閩南語
  0 chăng-kō̤
  kòe-sin 閩南語
  17 1 2005
  10 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  改革歷程 繁體中文
   繁體中文
  趙紫陽年表
  頁碼 繁體中文
  316
  載於 繁體中文
  整合規範文檔 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  15 10 2015
  標題 繁體中文
  Obituary: Zhao Ziyang (英国英语)
  作者 繁體中文
  約翰·基廷斯 繁體中文
  出版者 繁體中文
  The Guardian 閩南語
  出版日期 繁體中文
  18 1 2005
  作品或名稱語言 繁體中文
  Ông-kok Eng-gí 閩南語
  檢索日期 繁體中文
  24 7 2016
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  Find A Grave 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  載於 繁體中文
  data.bnf.fr 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zi Yang Zhao
  載於 繁體中文
  加泰羅尼亞大百科全書 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  kòe-sin-tē 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  改革歷程 繁體中文
   繁體中文
  趙紫陽年表
  頁碼 繁體中文
  316
  死亡方式 繁體中文
  自然死亡 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  死因 繁體中文
  Tiòng-hong 閩南語
  1 chăng-kō̤
  墓地 繁體中文
  八寶山革命公墓 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  配偶 繁體中文
  梁伯琪 繁體中文
  始於 繁體中文
  1944
  終於 繁體中文
  17 1 2005
  結束原因 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  Obituary: Zhao Ziyang (英国英语)
  作者 繁體中文
  約翰·基廷斯 繁體中文
  出版者 繁體中文
  The Guardian 閩南語
  出版日期 繁體中文
  18 1 2005
  作品或名稱語言 繁體中文
  Ông-kok Eng-gí 閩南語
  檢索日期 繁體中文
  24 7 2016
  kiáⁿ-jî 閩南語
  趙二軍 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  王雁南 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  2 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  法國參考標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  4 3 2020
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 3 2022
  chit-gia̍p 閩南語
  1 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  Obituary: Zhao Ziyang (英国英语)
  作者 繁體中文
  約翰·基廷斯 繁體中文
  出版者 繁體中文
  The Guardian 閩南語
  出版日期 繁體中文
  18 1 2005
  作品或名稱語言 繁體中文
  Ông-kok Eng-gí 閩南語
  檢索日期 繁體中文
  24 7 2016
  擔任職務 繁體中文
  始於 繁體中文
  1 11 1987
  終於 繁體中文
  23 6 1989
  後繼者 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  29 6 1981
  終於 繁體中文
  12 9 1982
  1 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  16 1 1987
  終於 繁體中文
  24 6 1989
  後繼者 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1974
  終於 繁體中文
  1975
  取代對象 繁體中文
  丁盛 中文 (已轉換拼寫)
  後繼者 繁體中文
  韋國清 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  始於 繁體中文
  1965
  終於 繁體中文
  1967
  取代對象 繁體中文
  陶鑄 繁體中文
  後繼者 繁體中文
  黃永勝 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  所屬組織 繁體中文
  始於 繁體中文
  1932
  終於 繁體中文
  未知數值
  1 chăng-kō̤
  標題 繁體中文
  Obituary: Zhao Ziyang (英国英语)
  作者 繁體中文
  約翰·基廷斯 繁體中文
  出版者 繁體中文
  The Guardian 閩南語
  出版日期 繁體中文
  18 1 2005
  作品或名稱語言 繁體中文
  Ông-kok Eng-gí 閩南語
  檢索日期 繁體中文
  24 7 2016
  居住地 繁體中文
  始於 繁體中文
  Lĕ̤k-nguŏk 1989
  終於 繁體中文
  2005
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  改革歷程 繁體中文
   繁體中文
  趙紫陽年表
  頁碼 繁體中文
  316
  黨籍 繁體中文
  始於 繁體中文
  Nê-nguŏk 1938
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  改革歷程 繁體中文
   繁體中文
  趙紫陽年表
  頁碼 繁體中文
  311
  共享資源圖庫 繁體中文
  赵紫阳
  0 chăng-kō̤
  共享資源分類 繁體中文
  Zhao Ziyang
  1 chăng-kō̤
  話題主分類 繁體中文
  Category:趙紫陽 中文 (已轉換拼寫)
  1 chăng-kō̤

  識別碼

  1 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  10 11 2017
  BIBSYS識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  CANTIC ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  12 8 2018
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  1 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  6 6 2022
  0 chăng-kō̤
  CiNii 閩南語
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  15 12 2018
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  3 9 2020
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  23 5 2021
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  圖書館信息系統 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  15 1 2013
  檢索日期 繁體中文
  24 8 2018
  SELIBR編碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  WorldCat識別碼 繁體中文
  中共政治菁英資料庫編號 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  CONOR.BG ID 英文
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  瑞士的外交文件標識符 中文 (已轉換拼寫)
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  GTAA ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  Larousse ID 英文
  0 chăng-kō̤
  客體表述為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  0 chăng-kō̤
  客體表述為 繁體中文
  Txao Tzu-Yang
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  NE.se ID 英文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  NNDB 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  0 chăng-kō̤
  作品數量 繁體中文
  未知數值
  主體名為 繁體中文
  Zhao, Ziyang
  0 chăng-kō̤
  Prabook ID 英文
  0 chăng-kō̤
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  0 chăng-kō̤
  Treccani ID 英文
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  11 3 2022
  出版日期 繁體中文
  2011
  主體名為 繁體中文
  Zhao Ziyang
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  11 3 2022
  英國議會主題詞表編號 中文 (已轉換拼寫)
  主體名為 繁體中文
  Ziyang Zhao
  0 chăng-kō̤
  1 chăng-kō̤
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  1 4 2020
  0 chăng-kō̤
  知乎話題識別碼 繁體中文
  0 chăng-kō̤
  Find a Grave編號 繁體中文
  0 chăng-kō̤
   
  siŭ-gāi
   siŭ-gāi
    siŭ-gāi
    siŭ-gāi
    siŭ-gāi
     siŭ-gāi
      siŭ-gāi
       siŭ-gāi