Thòng Sun-chûng (Q9760)

Chhiùng Wikidata lòi
跳至導覽 跳至搜尋
唐朝皇帝 繁體中文
phiên-siá
語言 標籤 描述 亦稱為
客家語/Hak-kâ-ngî
Thòng Sun-chûng
Hàn-m̀ thin-ngi mèu-shu̍t
  英文
  Emperor Shunzong of Tang
  emperor of the Tang Dynasty
  • Li Song(6)
  • Shun Zong
  • Emperor Zhide
  • Dasheng Da'an Xiao
  • Li Song

  陳述

  1 參考文獻
  性別 繁體中文
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  國籍 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  母語人名 繁體中文
  李诵 (簡體中文)
  0 參考文獻
  名字 繁體中文
   繁體中文
  0 參考文獻
  姓氏 繁體中文
   繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  廟號 繁體中文
  順宗
  書寫系統 繁體中文
  繁體字 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  諡號 繁體中文
  至德大聖大安孝皇帝
  書寫系統 繁體中文
  繁體字 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  出生日期 繁體中文
  2 參考文獻
  載於 繁體中文
  主體名為 繁體中文
  Emperor of China Tang Shunzong
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  檢索日期 繁體中文
  9 10 2017
  主體名為 繁體中文
  Tang Shunzong
  載於 繁體中文
  Trove資料庫整合器 中文 (已轉換拼寫)
  出生地 繁體中文
  長安 繁體中文
  1 參考文獻
  死亡日期 繁體中文
  11 2 806格里曆
  0 參考文獻
  死亡地 繁體中文
  父親 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  母親 繁體中文
  王氏 繁體中文
  0 參考文獻
  兄弟姊妹 繁體中文
  文安公主 (唐德宗) 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  晉平公主 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  普寧公主 (唐德宗) 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  永陽公主 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  李氏 繁體中文
  0 參考文獻
  義川公主 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  咸安公主 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  唐安公主 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  李氏 繁體中文
  0 參考文獻
  李氏 繁體中文
  0 參考文獻
  李誡 繁體中文
  0 參考文獻
  李諒 繁體中文
  0 參考文獻
  李諤 繁體中文
  0 參考文獻
  李諲 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  李諴 繁體中文
  0 參考文獻
  李諶 繁體中文
  0 參考文獻
  李謙 繁體中文
  0 參考文獻
  李詳 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  配偶 繁體中文
  王氏 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  牛昭容 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  蕭妃 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  子女 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  李謜 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  李氏 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  臨汝公主 (唐順宗) 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  李某 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  平恩公主 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  李代宗兒 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  李暢 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  李自虛 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  潯陽公主 (唐順宗) 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  濮陽公主 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  李氏 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  李氏 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  李氏 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  邵陽公主 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  李繕 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李繕 繁體中文
  載於 繁體中文
  李績 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李績 繁體中文
  載於 繁體中文
  李紓 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李紓 繁體中文
  載於 繁體中文
  李紘 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李紘 繁體中文
  載於 繁體中文
  李絢 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李絢 繁體中文
  載於 繁體中文
  李絿 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李絿 繁體中文
  載於 繁體中文
  李經 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李經 繁體中文
  載於 繁體中文
  李總 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李總 繁體中文
  載於 繁體中文
  李綢 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李綢 繁體中文
  載於 繁體中文
  李綸 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李綸 繁體中文
  載於 繁體中文
  李緯 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李緯 繁體中文
  載於 繁體中文
  李縱 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李縱 繁體中文
  載於 繁體中文
  李纁 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李纁 繁體中文
  載於 繁體中文
  李約 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李約 繁體中文
  載於 繁體中文
  李紳 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李紳 繁體中文
  載於 繁體中文
  李綺 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李綺 繁體中文
  載於 繁體中文
  李綽 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李綽 中文 (已轉換拼寫)
  李緄 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李緄 繁體中文
  載於 繁體中文
  李綰 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李綰 繁體中文
  載於 繁體中文
  李緗 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李緗 繁體中文
  載於 繁體中文
  李緝 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李緝 繁體中文
  載於 繁體中文
  李結 繁體中文
  2 參考文獻
  推斷依據 繁體中文
  李結 繁體中文
  載於 繁體中文
  李緷 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  家族 繁體中文
  唐朝皇室 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  通曉語言 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  法國參考標識符 中文 (已轉換拼寫)
  檢索日期 繁體中文
  4 3 2020
  籍貫 繁體中文
  長安縣 中文 (已轉換拼寫)
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  職業 繁體中文
  書法家 繁體中文
  1 參考文獻
  擔任職務 繁體中文
  中國皇帝 Chinese (Taiwan) (已轉換拼寫)
  始於 繁體中文
  28 2 805
  終於 繁體中文
  31 8 805
  屬於 繁體中文
  結束原因 繁體中文
  禪讓 繁體中文
  系列序號 繁體中文
  13
  0 參考文獻
  儲君 繁體中文
  始於 繁體中文
  779
  終於 繁體中文
  28 2 805
  0 參考文獻
  記載處 繁體中文
  舊唐書 繁體中文
  陳述主體項目 繁體中文
  舊唐書·卷14 繁體中文
  0 參考文獻
  新唐書 繁體中文
  陳述主體項目 繁體中文
  新唐書·卷007 繁體中文
  0 參考文獻
  年號 繁體中文
  永貞 (唐朝) 中文 (已轉換拼寫)
  0 參考文獻
  話題主分類 繁體中文
  1 參考文獻
  韓語維基百科 繁體中文

  識別碼

  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  2 8 2015
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  IdRef識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  檢索日期 繁體中文
  9 8 2018
  WorldCat識別碼 繁體中文
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  主體名為 繁體中文
  Shunzong
  0 參考文獻
  Freebase識別碼 繁體中文
  1 參考文獻
  載於 繁體中文
  Freebase數據轉儲 繁體中文
  出版日期 繁體中文
  28 10 2013
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
  0 參考文獻
   
  phiên-siá
   phiên-siá
    phiên-siá
     phiên-siá
     phiên-siá
      phiên-siá
       phiên-siá
        phiên-siá